Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-09-2022, 10:57 door [Account Verwijderd]

...Afsluitend stellen de onderzoekers dat er voor de inzet van de hackbevoegdheid verschillende waarborgen zijn. "Die waarborgen zijn er niet voor niets. De bevoegdheid vormt een zeer ingrijpende inbreuk op het privéleven van mensen en mag om die reden niet zomaar worden ingezet. Dat neemt niet weg dat het wenselijk is om een aantal van die waarborgen en daaraan verwante onderwerpen nog eens nader onder de loep te nemen." Het balanceert op de woordspeling: Met boeven moet je boeven vangen. Hier: met betwijfelbare middelen ga je bewijzen van misdrijven bij verdachten verzamelen. Natuurlijk is het discutabel dat de politie middelen aangrijpt die niet binnen de maat van: ofwel het regeerakkoord- dan wel: wettelijk vastgelegde afspraken vallen. Brandpunt: zolang misdaadbestrijding bestaat - al vele eeuwen - blijft de discrepantie tussen wat dienaangaande mag, en moet om doeltreffend misdaadbestrijding te bevorderen/uitoefenen een constante. Maar... zolang die constante onder de loep blijft en - héél ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha