Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-09-2022, 15:37 door [Account Verwijderd]

Eindelijk. Ik heb mij nooit aan de indruk kunnen onttrekken dat eHerkenning weer zo'n typisch aan het neoliberalisme ontsproten uitwas behelsde van een overheid die zich terugtrekt (zo min mogelijk overheidsbemoeienis; hét credo van het neoliberalisme) zodat daar weer commerciële partijen op kunnen duiken die trachten net onder de hoofdprijs van de concurrent te blijven.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha