Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-10-2022, 10:34 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Door Anoniem: Als de KNLTB deze zaak zou winnen en een zuiver commercieel belang een gerechtvaardigd belang is, dan is de AVG dood en begraven. Dat komt neer op "wij verdienen geld door jou data te verkopen, dat is een een gerechtvaardigd belang en dus mag het". En: Door Anoniem: Heel goed dat de Amsterdamse rechter op dit punt prejudiciële vragen stelt aan het Europese Hof van Justitie. In de zaak met betrekking tot privacy en de OV-chipkaart is ondanks hardnekkig doorprocederen van Michiel Jonker nooit duidelijkheid gekomen over de relatie tussen commercieel belang en gerechtvaardigd belang. In die zaak stelden de Nederlandse rechters geen prejudiciële vragen aan het EHvJ Vandaag werd bekend dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (niet te verwarren met het Europese Hof van Justitie, dat geen klachten of verzoekschriften van burgers in behandeling neemt) de zaak van Jonker niet-ontvankelijk heeft verklaard. Volgens Stichting Privacy First is de motivering van die beslissing van het EHRM ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha