Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-11-2022, 13:48 door Anoniem

Door Anoniem: GDPR is niet van toepassing voor privé personen. (Technisch is de GDPR wel van toepassing, maar de meeste verplichtingen/verboden zijn niet van toepassing.) Je noemt het technisch, maar het doet ertoe: wat buiten de AVG valt is verwerking van persoonsgegevens door een natuurlijke persoon bij de uitoefening van een zuiver persoonlijke of huishoudelijke activiteit. Dus niet privépersonen zelf vallen erbuiten, wat ze doen kan erbuiten vallen, maar dat kan er ook wel onder de AVG vallen. Ik mag dus zonder enig probleem als privé persoon privé gegevens (adresgegevens) bijhouden in mijn adressenboek en hoef daar geen toestemming voor te vragen. Mee eens. Ik mag deze ook delen met anderen, zoals een Facebook, etc... Mij lijkt het duidelijk dat de verwerking ophoudt zuiver persoonlijk en huishoudelijk te zijn als je persoonsgegevens over anderen op een social mediaplatform gooit. Facebook beperkt zich niet tot je eigen huishouden, je voegt persoonsgegevens toe aan een platform dat gegevens juist ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha