Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-12-2022, 14:18 door Anoniem

Door Anoniem: En men wil dan ("bijv.") ook vooraf schriftelijk stemmen mogelijk maken. Wat slecht! De bedoeling van een vergadering is juist dat er overleg is, dat meningen worden uitgewisseld. Als je vóór de vergadering al kunt stemmen, kun je net zo goed niet vergaderen - dan wordt het een kwestie van tellen van het aantal voor- en tegenstemmers zonder enig overleg? Ik ben het niet oneens met je stelling, alleen het is zo'n raar achterhoede gevecht als je niet weet hoe het al decennia "analoog" gaat . Je krijgt als VVE lid tevoren (dat ligt wettelijk vast) de agenda en stukken - en je kunt een volmacht stem (op papier) uitbrengen . Hetzij dat je een buurman laat belissen voor jou, of dat je een expliciete steminstructie meegeeft (punt 4: tegen, punt 5 voor ), of blanco. Er mogen (ook dat is wetgeving) op de vergadering ook geen nieuwe onderwerpen ingebracht worden, omdat dan de leden en met name de afwezige leden niet de kans gehad hebben een mening te vormen of te geven. Ook volmacht stemmen met ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha