Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-12-2022, 09:33 door Anoniem

Door Anoniem: Mensen wat bespeur ik een enorm wantrouwen (en complot-denken) in de bedoelingen van de overheid en inlichtingen en veiligheidsdiensten. Alsof daar geen normale Nederlanders werken met een gezin, familie en vrienden die ook gewoon het goede voor ogen hebben. Ik snap de benodigde aanpassingen aan de Wiv wel al vind ik tegelijkertijd dat je het gebruik ervan goed moet monitoren, evalueren en aanpassen wanneer dit benodigd is. Het kunnen door-hacken van systeem naar systeem vind ik goed te verdedigen omdat actoren ook van meerdere lagen gebruik maken. Daarnaast was streaming nu uitgesloten om te 'tappen'. Ooit bedacht voor de Netflix-en, e.d. maar vandaag de dag natuurlijk ernstig achterhaald. (Denk aan Teams, Zoom, WebEx, FaceTime, WhatsApp video/audio-calls, enz.) Als je als Nederland het belangrijk vindt dat ondermijning en terrorisme tijdig wordt herkend en gestopt kan dat niet anders dan gepaard gaan met een vorm van privacy-schending. Als je geluisterd hebt naar de leden van de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha