Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-01-2023, 15:14 door Anoniem

Door Anoniem: Het verifiëren van de foto lijkt me amper een probleem. Je hebt een foto nodig voor op de abonnementskaart en dus moet je checken of de foto voldoet. Vooropgesteld dat dat een tooltje is dat gewoon lokaal analyseert en geen gegevens opslaat, zie ik daar ook geen probleem mee. 'verwerken' in de zin van de AVG is heel veel meer dan alleen wel of niet opslaan. Volgens de AVG is het verwerken van persoonsgegevens: ‘elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens’ (artikel 4 lid 2 AVG). Hier worden dus wel degelijk biometrische gegevens verwerkt.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha