Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

11-01-2023, 20:12 door Anoniem

Ik nomineer nog een minister : Minister Ernst Kuipers van VWS . De casus sluit bijna aan op de TOP-400 van Halsema. Echter het gaat hier om kinderen, minderjarigen van gewone burgers die niet in een top-programm staan. Het gaat om "gewone"kinderen van "gewone" burger. Wat is het geval: mijn zoon van 14 kreeg afgelopen jaar van JGZ via notabene school een brief met daarin een vragenlijst met zeer persoonlijke vragen omtrent gedrag en leefomstandigheden. De hele klas kreeg een brief. Dit is een inbreuk op de persoonlijke levensfeer conform verschillende verdragen: Handvest Grondrechten van de Europese Unie 2 artikelen 6 en 7, Nederlandse GW artikel 10 lid 1, art. 8 EVRM, art. 17 IVBP en art. 12 van de Universele verklaring van de rechten van de mens. JGZ heeft geen enkele rechtsgrond om überhaupt willekeurige burgers en minderjarigen te vragen naar de persoonlijke leefomstandigheden. Ik beschouw dit als inbreuk op mijn rechten en vrijheden als burger conform eerder aangegeven wetsartikelen in genoemde ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha