Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-01-2023, 17:43 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

"De voorwaarden die ik eerder noemde en die ook uw Kamer heeft meegegeven zijn (1) duidelijke voordelen voor consumenten, bedrijven en brede economie; (2) waarborging van privacy; (3) overeenstemming met het anti-witwasraamwerk; (4) waarborgen voor de financiële stabiliteit en (5) een niet-programmeerbare digitale euro; dit zijn inderdaad harde voorwaarden", aldus Kaag. (...) Kaag voegt toe dat het kabinet het voorstel van de Commissie op de eerder genoemde voorwaarden zal beoordelen. Wat bedoelt de regering überhaupt met "privacy"? Uit antwoorden op kamervragen van de SP blijkt dat de regering daarmee doelt op alles wat door de AP wordt gedoogd en waarvan rechters zeggen dat het mag van de AVG. Met andere woorden, alles waarmee regeringsgetrouwe rechters de AP en verwerkingsverantwoordelijken juridisch laten wegkomen. Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z15734&did=2022D48817 De regering hanteert dus geen inhoudelijke definitie (of concept) van privacy, maar alleen een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha