Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-01-2023, 03:12 door Anoniem

Door Anoniem: Leuk, die focus op “algoritmen”. Zou er niet meer focus moeten zijn op de mensen die opdracht geven tot het maken daarvan? Het “algoritme” is het gevolg… het probleem ligt bij de oorzaak. De wens om kadertjes te maken waar mensen precies in passen, op privacy net zo tunen dat het net past, op menselijk gedrag te modelleren e.d. Het gaat ook om waar die mensen toe in staat zijn met de mogelijkheden die voor het oprapen liggen. Iets wat ze simpelweg niet voor elkaar kunnen krijgen is ook geen probleem. De AVG werd pas nodig toen de mogelijkheden voor grootschalige dataverwerking en -verspreiding er waren, de mensen die al te enthousiast en onverantwoordelijk gebruik maken van die mogelijkheden waren er altijd al. Nergens lees ik dat we aan managementopleidingen en bij architecten, programmeurs, juristen e.d. aan hun kennis en morele en juridische aspecten moeten werken. Daar ligt het euvel… niet bij het product, die paars regeltjes code! Ik denk dat het euvel hier is dat jij denkt ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha