Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-01-2023, 09:40 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Door Anoniem: Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ:(...) Kaag voegt toe dat het kabinet het voorstel van de Commissie op de eerder genoemde voorwaarden zal beoordelen. Wat bedoelt de regering überhaupt met "privacy"? Uit antwoorden op kamervragen van de SP blijkt dat de regering daarmee doelt op alles wat door de AP wordt gedoogd en waarvan rechters zeggen dat het mag van de AVG. Met andere woorden, alles waarmee regeringsgetrouwe rechters de AP en verwerkingsverantwoordelijken juridisch laten wegkomen. Zie: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2022Z15734&did=2022D48817 De regering hanteert dus geen inhoudelijke definitie (of concept) van privacy, maar alleen een juridische. Die definitie houdt in wezen niet meer in dan het recht van de (politiek en economisch) sterkste om te bepalen wat geoorloofd en dus zg. "voldoende privacy" is - want dat is het soort "recht" waar het Nederlandse en Europese privacy-recht op dit moment in essentie op neerkomen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha