Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-01-2023, 11:12 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Door Anoniem: (...) Daarnaast is een wet, wat de AVG is, niet alles omvattend in termen van bewijs bijvoorbeeld. Ik doel daarbij op het recht om toestemming in te trekken (wordt dit altijd nageleefd? En op welke wijze wordt dit bewezen?), recht op vergetelheid (worden daadwerkelijk al jouw persoonsgegevens in elke database of applicatie verwijderd?) , recht op data minimalisatie (worden daadwerkelijk alleen die gegevens gebruikt van jou die nodig zijn vanuiot doelbinding? Of worden ze aangevuld met andere gegevens via derden?) Kortom in de bewijsvoering van de AVG zitten de nodige hiaten welke niet hard worden afgedwongen. Nee, de AVG noemt al deze zaken. De AVG is een wet, het gaat om de vraag of, en zo ja op welke manier die wet wordt toegepast. Nederlandse rechters weigeren eensgezind om de AVG conform de bedoeling daarvan toe te passen. Op die manier hebben ze de AVG al tandeloos gemaakt. Dat ligt niet aan de tekst van de AVG, maar aan de manier waarop Nederlandse ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha