Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

18-01-2023, 10:47 door Anoniem

Vandaag wordt in de tweede kamer over AI een ronde tafel gesprek gehouden; https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2022A06924 Er zijn heel wat position papers aangeleverd, ondermeer door Privacy First, Rathenau Instituut, Bits of Freedom, College van rechten van de mens.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha