Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-01-2023, 10:46 door SecOff

Door _R0N_: Kansloos, dat gaan ze keihard verliezen. Volgens de AVG zijn kentekens geen persoonsgegeven (nav gerechteijke uitspraak 2017) https://www.fgsupport.nl/wat-zijn-persoonsgegevens Zo is het kenteken van een auto als zodanig niet een persoonsgegeven. Maar als een organisatie toegang heeft tot de database van het RDW dan is het kenteken te koppelen aan een persoon - en is de informatie voor de betreffende organisatie daarmee een persoonsgegeven. De registers van de RDW bevatten persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/de-registers-van-de-rdw-bevatten-persoonsgegevens-%C2%A0 (Juli 2020) En een uitspraak van de Hoge Raad van April 2020: https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:HR:2020:639 2.4.3 Bij de beantwoording van de vraag of sprake is van een inmenging door de gemeente in het recht van belanghebbende op respect voor zijn privéleven als bedoeld in artikel 8 EVRM doordat bij het opleggen van de naheffingsaanslag gebruik wordt gemaakt van het hiervoor in ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha