Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-01-2023, 21:59 door Anoniem

Door Anoniem: Iets wat ik een beetje mis in de discussie tot nu toe is dat, voor de Politie, de data verzameld door de ANPR camera's een "Politie gegeven" zijn zoals beschreven in de wpg https://wetten.overheid.nl/BWBR0022463/2022-10-01 Hiervoor gelden andere regels dan bij andere Persoonsgegevens zoals beschreven in de AVG/GDPR https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj Zoals andere regels rondom hoelang het bewaart kan worden. En vervolgens slaan ze de data op bij de belastingdienst, en dan gelden er weer andere bewaar regels. (nog langer bewaren) Elke keer zoeken ministers en hun ambtenaren weer geitenpaadjes om hun eigen zin door te drijven of om recht te praten wat krom is. En anders passen ze de wet wel met terugwerkende kracht aan. Overheid en betrouwbaar zijn naar haar burgers toe. Dat hebben ze allemaal niet echt begrepen. Het probleem met dit soort "ovoorspelbaarheid" van de overheid is dat het zo vaak voorkomt dat die onvoorspelbaarheid voorspelbaar aan het worden is. [diepe zucht]

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha