Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

25-01-2023, 22:54 door Anoniem

Door Anoniem: Iets wat ik een beetje mis in de discussie tot nu toe is dat, voor de Politie, de data verzameld door de ANPR camera's een "Politie gegeven" zijn zoals beschreven in de wpg https://wetten.overheid.nl/BWBR0022463/2022-10-01 Hiervoor gelden andere regels dan bij andere Persoonsgegevens zoals beschreven in de AVG/GDPR https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj Zoals andere regels rondom hoelang het bewaart kan worden. dat zou alleen mogen gelden voor verdachten, nu gebeurt het voor iedereen die in een database staat. dus ook kinderbijslag, huurtoeslag, bijtelling enz...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha