Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

29-01-2023, 22:27 door Anoniem

Dan toch maar even een tegengeluidje van 'een dommerd'. In eigen beheer of niet, dit is een verborgen iFrame en de website bezoekers hebben er, als ze er al niet naar scannen, merendeels en dat betekent heel vaak dus geen weet van (want 'NoScript = no access). Met javascript is er meer mee te doen voor de end-user, maar dat zal wel niet de bedoeling zijn (geweest). Vroeger kon je de enquete-ambtenaar van de statistiek wel of niet thuis ontvangen. De uitnodigingsbriefjes hingen in het openbaar vervoer aan een koordje. Met een online verborgen iFrame ligt dat toch wat anders (en ook m.i. heel wat onpersoonlijker). Daarom is de analoge wereld snel vervangen met een digitale wereld vaak zo ondoordacht idee, hoe de voorstanders dat ook willen bagatelliseren. IT moet persoonlijke keuzen laten voor de eindgebruiker. Wil ik niet meewerken aan tracking, statistiek of data vergaren moet dat mijn goed recht zijn. Of het tegendeel moet in een wet verankerd liggen net als met een toonplicht, dus een tracking ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha