Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-03-2023, 16:33 door Briolet

Door Anoniem: De verlopen paspoortkopieën zijn logisch te verklaren op basis van de wet op de loonbelasting, De wet op de loonbelasting schrijft voor dat je bij indienst treding een kopie moet verkrijgen en deze ten minste 5 jaar na uitdiensttreding moet bewaren. Dat dacht ik ook, vooral na het lezen van Naast paspoorten gaat het ook om salarisstroken,… Ze zijn bij de salarisadministratie geweest en dus ook bij de paspoorten. De wet schrijft voor dat je dit in de administratie moet hebben. Er staat niet in dat ze actueel gehouden moeten worden. Je gaat het personeel niet verder lastig vallen als hun paspoort verlopen is. Wij zijn bij een belastingcontrole ook al eens gevraagd om deze documenten te tonen. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/wat-moet-ik-als-werkgever-doen-om-te-voldoen-aan-de-identificatieplicht

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha