Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

09-03-2023, 10:12 door Anoniem

De nieuwe Wet open overheid, die regelt welke overheidsdocumenten openbaar gemaakt moeten worden, had moeten leiden tot een vlottere verstrekking van documenten, maar daar komt nog niets van terecht. In 2021 was de gemiddelde doorlooptijd van een verzoek tot openbaarmaking 161 dagen, sinds de invoering van de Woo is dat 162 dagen. https://nos.nl/artikel/2466755-nieuwe-wet-leidt-nog-niet-tot-snellere-openbaarmaking-van-documenten

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha