Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-03-2023, 10:21 door Anoniem

Ze hebben het zo geregeld dat de Europese waakhond, zittend in een klein bureautje in Ierland, hen niet te hard zal bijten, Dit mede vanwege het feit, dat Ierland zijn welvaart grotelijks aan het binnenhalen van American Big Tech dankt. Een dergelijke waakhond zal vrijwel in alle gevallen steeds tandeloos blijken te zijn. Voor de smeer likt de kat de kandeleer immers. Vergeet dus enige logica bij dit alles maar, daar het slechts gaat om een enorme giga-bulk aan data en money. Daarnaast werd bij het afstuderen facebook's stichter, M. Z, deze als eerste gefeliciteerd door een rebbe van chabad. Straks gelden voor alle facebook gebruikers derhalve de Noahide laws. (Noachidische wetten). Vergeet ook niet wat de twee en drie-letterige diensten van bijv. de nine eyes, aan facebook en Whatsapp data te danken hebben voor hun monitoring, surveillance en info-manipulatie doeleinden en behoefte. Daartoe werd facebook ook in het begin geholpen met de financiering door de Amerikaanse regering. Het dient allemaal een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha