Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

18-03-2023, 12:22 door karma4

Vorig jaar uitte de Autoriteit Persoonsgegevens nog zware kritiek op het eerste voorstel en stelde dat het flink moest worden gewijzigd de big brother insteek van de AP is volledig buitenwettelijk en gaat tegen democratische principes in. Het eisen dat elke handhaving volledig in micro-management niveau uitgewerkt moet zijn gat tegen elk juridisch principe in. Degene die daar baar bij hebben zijn de foute figuren die lak aan een sociale houding hebben en lak aan aan wetgeving.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha