Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-03-2023, 16:31 door Anoniem

Door Reinder: Ik vraag me alleen af: Waarom zou dat niet mogen, of waarom is er uberhaupt geprobeerd om het kopieeren of opslaan te voorkomen? Ik ben geen jurist, dus dit is het vermoeden van een leek. Ik denk dat het Wetboek van strafvordering het antwoord geeft. Artikel 30 geeft de verdachte recht op kennisneming van processtukken. Artikel 32 regelt dat de verdachte daarvan ook een afschrift kan krijgen, als dat het onderzoek niet ophoudt en als dat niet geweigerd word wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer, opsporing en vervolging van strafbare feiten of op zwaarwichtige gronden aan het algemeen belang ontleend. Een afschrift kan dus meestal wel maar niet altijd. Maar in artikel 32 staat ook dat de verdachte dat afschrift "ter parkette of ter griffie" krijgt. Het NFI is niet het parket of de griffie, dus mag het NFI geen afschriften verstrekken. Ik denk dat er een wetswijziging nodig is om dit mogelijk te maken. Dat is mogelijk minder eenvoudig dan het lijkt vanwege die gronden waarop een ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha