Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-04-2023, 09:37 door Anoniem

Er is nog helemaal geen artifificial intelligence. Het is machine learning. Artificial intelligence zou op zijn minst conclusies moeten kunnen trekken en nieuwe dingen bedenken op basis van de gegevens. Dat valt onder het kopje ‘inference’. Dat kan ChatGPT helemaal niet. Het lijkt er eerder op, dat je niet goed geinformeerd bent, over wat ChatGPT wel en niet kan.... ?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha