Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

03-04-2023, 16:33 door karma4

Door Anoniem: Ik heb nergens zien staan dat elke mogelijke schuldeiser met naam en toenaam in de wet genoemd moet gaan worden. Staat dat ergens met zoveel woorden? En dan bedoel ik niet iets waarvan jij persoonlijk vindt dat je het zo kan interpreteren zonder dat het er letterlijk zo staat, ik bedoel dat het er wél letterlijk en expliciet staat. De wet hoort techniek onafhankelijk te zijen en niet uitlegbaar voor meerdere tegengestelde belangen. Het zijn twee eisen waarde AP herhaaldelijk getoond heeft er problemen meet te hebben. De eis van de AP is dat elke mogelijke verwerking door wie wanneer in een wet opgenomen moet worden want anders is het niet toegestaan. Hoe wel je micromanagement met alle details anders zien dan dat?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha