Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

16-04-2023, 09:10 door Anoniem

Na afloop van een slecht gefloten wedstrijd hebben we besloten een klacht in te doenen bij de bond. In de whatsapp groepsapp van ouders van spelers in het elftal en in de app van de spelers zelf heb ik aangegeven dat we een klacht over het fluiten van de wedstrijd ingediend hebben. Ik heb daarbij ook de naam van de scheidsrechter die in onze klacht naar de bond vermeld staat. genoemd. Een van de ouders wees mij er op dat volgens de avg niet mocht. Ik twijfel. Mag dit volgens de AVG?

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha