Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

07-05-2023, 07:56 door karma4

Door Anoniem: ..Dus denk ik dat het volgende is misgegaan. In de DPIA redeneerde men: dit is een taak van algemeen belang dus het mag zonder specifieke regelgeving, maar die interpretatie was te ruim: er is geen regelgeving nodig voor de specifieke verwerking, maar de taak waar die verwerking voor is moet wel in regelgeving zijn vastgelegd. En er stond nergens dat die energielabel-afschriften die zijn vastgelegd aan eigenaren of huurders worden verstrekt. ... Of de uitleg die er nu aan gegeven wordt is foutief. Het tot in de komma en punt strikt willen vastleggen wat wel en niet goed omschreven zou zijn. Vervolgens krijg je anarchisten die daar mee aan de haal gaan Door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ: Het systeem had natuurlijk zo moeten worden ontworpen en ingezet dat het voor het systeem niet noodzakelijk was persoonsgegevens zoals persoonsnamen of BSN-nummers te verwerken, ook niet om die energie-labels aan eigenaren en huurders of wie dan ook beschikbaar te stellen. Iedereen mag een foto van de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha