Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-05-2023, 16:37 door Reinder

Door majortom: alsmede het naleven van een bewaartermijn waarin de verkregen goederen niet mogen worden doorverkocht. Haalt men hier niet twee zaken door elkaar? Bij een kringloopwinkel heb ik nog nooit gezien dat er betaald werd voor een goed dat je brengt, wat hier wel gesuggereerd wordt. Je geeft het altijd weg, om niet. Dus van iets van heling oid kan hier geen sprake zijn, Breng je het naar een pandjeshuis cq lommerd dan krijg je een bedrag voor het goed: je verkoopt het echt aan die partij. Registratie (van welk goed dan ook) is onzin voor een kringloopwinkel (het zorgt er alleen voor dat iemand een afgedankt apparaat niet naar de kringloop brengt maar gewoon naar de vuilstort (of geldt daar nu ook een registratieplicht?)). Voor bepaalde goederen kan ik regisratie bij de lommerd wel voorstellen. Het is inderdaad een beetje onduidelijk. Zoals ik het lees zijn er dus gemeentes waar kringloopwinkels een bewaartermijn moeten aanhouden tussen het moment van inkopen en het moment van verkopen. Ik neem ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha