Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-06-2023, 11:11 door Anoniem

[ Maak een minimale kleine Eerste Hulp dataset standaard beschikbaar, en laat de burger zef beslissen of hij/zij meer wil delen. Bij nee, een disclaimer laten ondertekenen dat de risico's voor de burger zijn. Einde oefening. Op de spoedeisende hulp heb je sowieso geen garantie, niet als je je data deelt en ook niet als je dat niet doet. Daarbij werken daar mensen die weten waar ze mee bezig zijn, de toegevoegde waarde van je gegevens is niet heel hoog. dat s in een later stadium van toepassing.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha