Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

12-09-2023, 08:09 door Anoniem

Door Acumen: De nieuwe feature, met de naam 'third-party chats', is een voortvloeisel uit de Europese Digital Markets Act (DMA) die verplicht dat chatdiensten interoperabel zijn. Nee, de DMA verbiedt tegenwerking, dat is wat anders dan een verplichting tot het "interoperabel" maken van zijn dienst. De DMA spreekt wel degelijk van een verplichting. De poortwachter is verplicht om andere diensten kosteloos interoperabiliteit aan te bieden. Dat gaat verder dan alleen niet tegenwerken, omdat ze hun systemen geschikt moeten maken voor een dergelijke interoperabiliteit. Er moet een interface zijn waarmee berichten kunnen worden uitgewisseld, en die is er pas als hij is geïmplementeerd; en de systemen van de poortwachter moeten het mogelijk maken dat hun gebruikers berichten kunnen adresseren aan gebruikers van andere aanbieders, en ook dat is er pas als het geïmplementeerd is. Poortwachters zijn verplicht om die aanpassingen in hun systemen te doen en verplicht om een andere dienst die er gebruik van wil maken ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha