Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

20-09-2023, 19:08 door karma4

20.000 tot 40..000 vervanging per jaar. Dat over elke 3 jaar betekent 60.000 to 120.000 werknemers bij de politie. https:\\www.rijksoverheid.nl\binaries\rijksoverheid\documenten\jaarverslagen\2023\05\17\nationale-politie-2022\jaarverantwoording-politie-2022.pdf Noemt 12.000 fte niet operationeel en 52.000 operationeel De laatste jaren toch aardig gegroeid

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha