Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-10-2023, 15:27 door Anoniem

Een ander technisch onderdeel waar de KNVB veel van verwacht is de digitale meldplicht. Daarmee kan een meldplichtige aantonen dat hij zich op een bepaald tijdstip niet in een verboden gebied bevindt, bijvoorbeeld het gebied waar een voetbalstadion in ligt. "Met het ontwikkelen van deze faciliteit worden praktische en juridische bezwaren tegen het opleggen van een (fysieke) meldplicht weggenomen. De verwachting is dat de meldplicht hierdoor vaker zal worden opgelegd", aldus de voetbalbond. Lol nog nooit van gps spoofing gehoord? Vrij makkelijk en mensen deden dat al voor die pokemon game ;-) Mooi dat digitale "bewijs", als ik een moord ga plegen laat ik ook mijn smartphone thuis zodat ik kan bewijzen dat ik niet op het plaats delict was.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha