Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-10-2023, 10:09 door Anoniem

Dat eerst moeten politici nog over de digitale euro stemmen is net zo schmmig als dat in 1985 werd gesuggereerd dat Schengen niet leidt tot verwatering van nationale souvereiniteit. We weten inmiddels bijvoorbeeld dat noch het Lissabon akkoord, noch de Dublin akkoorden worden gehandhaafd door lidstaten. Dat ondermijnt de evenredigheid voor toepassen van juridische akkoorden en de werking op nationaal niveau van belangrijke hoofdstukken van ons eigen recht. We weten dat de Griekse overheid, terwijl ze minder dan €100 miljard schuld hadden, door de eu en de troika met meer dan 100% extra schuld werd opgezadeld en dat de Grieken werd geweigerd gewoon een lening van minder dan €50 miljard heel wat jaren vooruit kon. De totale schuld werd meer dan het Grieksr BNP. We weten dat de overbodige digitale variant van de vaccinatie status in EU-verband erdoor werd gerommeld en via het WEF, de WHO dit jaar zelfs bij de VN belandde als blauwdruk wordt gebombardeerd voor de wereldwijde digital wallet. En zo kunnen we ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha