Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-10-2023, 16:04 door Anoniem

Ze voegt toe dat de officier van justitie vervolgens bepaalt of het bewijsmateriaal wel of niet wordt ingebracht in de strafzaak. "De rechter oordeelt uiteindelijk welk belang het zwaarst weegt: het belang van waarheidsvinding of het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer." Dan worden alleen de camerabeelden beoordeeld die als bewijsmateriaal dienen in een strafzaak. In die situatie is er sowieso een zwaarder dan normaal belang om de onrechtmatigheid van de camerabeelden tegen af te wegen. Ik geloof dat de vraag die de minister kreeg ook ging over al die andere situaties waarin dat soort camera's beelden hebben gemaakt. Over de overgrote meerderheid van de camera's en de beelden dus.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha