Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

27-10-2023, 21:37 door Anoniem

Door Anoniem: Door Anoniem: Er wordt regelmatig gepoogd om in mijn netwerk in te breken, en steeds kom ik in de logbestanden dezelfde MAC-adressen tegen die allemaal gespooft zijn. Dus soms werkt het spoofen dus wel goed. Dat is het mac adres van je eigen router! Je ziet alleen de mac adressen van je eigen devices of de inbrekers moeten op je interne netwerk/wifi zitten. Voor de zekerheid; reset de modem naar fabrieksinstellingen, maar een WiFi-paswoord(en) aan met 63 onwillekeurige tekens, en maak gebruik van AES, niet TKIP, maak een nieuw inlogwachtwoord voor de modem aan met 30 onwillekeurige tekens, zet upnp uit, zet de firewall aan op gemiddeld of hoog, en zet WPS uit op alle frequenties, maak daarna een offline backup (USB stick of iets dergelijks) van de modem instellingen, en versleutel deze. Zet wifi-gastnetwerken uit of beveilig deze eveneens met 63 tekens+AES. Dat zou afdoende moeten zijn voor veilige modeminstellingen. (In het algemeen, het varieert nogal per modem) Plak ook een sticker over de ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha