Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-11-2023, 12:42 door Anoniem

Veel is gecontroleerde en gecontracteerde oppositie voor de macht van de in de steigers staande Verenigde Staten van Europa, die haar directieven krijgt van het grootkapitaal. Alleen is het probleem dat het westerse hegemon-systeem op de laatste benen loopt en nog op allerlei manieren een NWO wil realiseren. Wij eindgebruikers zijn de slachtoffers van deze situatie. De nationale politiek opereert een beetje in de kleine marge, die haar gelaten wordt en doet er steeds minder toe. Weinigen hebben deze situatie al goed op het netvlies. En in veel gevallen staan we allen reeds voor voldongen feiten.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha