Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

01-12-2023, 16:59 door Anoniem

Beste M.J. Dan is hier wel sprake van een ware breuklijn in de geschiedenis, wat dit aangaat. Hoe lang hebben we niet op de vertrouwelijkheid in het contact met arts of advocaat kunnen bogen? En nu ineens komt, wat dit bertreft, er ook een "great reset". Niet omdat ik en het merendeel van de burgers hierom hebben gevraagd, maar omdat een klein clubje globalisten het zo wil. Deus vult is verdwenen, hoop nu maar op lo lanu en dan voor wie? luntrus

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha