Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

05-12-2023, 19:54 door Anoniem

MBG moet zoiets als CSS en e-Id worden, op papier een uiterst effectief middel, maar totaal niet transparant, laat staan controleerbaar en aanvechtbaar. Wel een enorme hoeveelheid aan (meta)data van honderden miljoenen Europese ingezetenen die bij allerlei dubieuze organisaties terecht kan komen die er goudgeld mee kunnen verdienen. Wanneer ze dat doen concurreren ze iedereen weg die wel ethisch handelt, en naarmate de vracht aan geld groter wordt zal de behoefte om er nog meer uit te trekken enkel maar stijgen. Wie doet ze wat immers? Zij tonen al lange tijd een enorme datahonger die niet bevredigd kan worden en overduidelijk hun eigen (financiële) belangen dient. Keer op keer werden EPD (varianten) de nek omgedraaid, toch bleven ze er mee doorgaan (is derhalve een investering voor ze, gelijk als bij dik betaalde lobbyisten). MBG, overheden, dienen te functioneren van een vertrouwensrelatie, zodra er achterdocht omhoog kruipt, zodra er dubieuze zaken boven drijven, zodra corruptie en machtsmisbruik ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha