Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

13-12-2023, 08:50 door Anoniem

Door Briolet: Door Anoniem: Impliciet geeft de minister daarmee aan dat de identificatieplicht als intimidatiemiddel ingezet kan worden. Met als smoes de openbare orde. Want als je je prima kùnt identificeren, dan kan geen minister je je grondrechten afnemen…. Mensen hebben vooraf een mening en lezen het zo dat het hun mening bevestigd. Begrijpend lezen van bovenstaande is lastig met een gekleurde bil op. De minister geeft aan dat er nu al regels zijn wanneer er om een ID gevraagd mag worden. (een verdenking van een voldoende ernstig strafbaar feit). Het enige wat ze aangeeft dat ze hierop geen uitzondering wil maken bij demonstraties. Dus er mag nog steeds niet klakkeloos om een ID gevraagd worden. Nee, de minister zegt iets anders: "Volgens de minister geldt de wettelijke bevoegdheid voor het vorderen van een identiteitsbewijs niet alleen voor situaties waarin sprake is van verdenking van een strafbaar feit, maar kan ook worden toegepast wanneer dat noodzakelijk is voor de handhaving van de openbare ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha