Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

14-12-2023, 17:23 door EersteEnigeEchte M.J. - EEEMJ

Goede stellingname van de AP, voor zover weergegeven in dit artikel op Security.nl. Ik begrijp dat de AP adviseert het voorstel "aan te passen" omdat de AP zichzelf al te kwetsbaar zou maken als zij zou adviseren het voorstel "in te trekken". Persoonlijk zou ik het nog passender vinden als de AP het kabinet zou adviseren "deze keutel in te trekken". Jeugdzorg-gegevens zijn in sommige gevallen nòg gevoeliger dan GGZ-gegevens, die sinds 1 juli van dit jaar zonder toestemming van GGZ-cliënten gedeeld moeten worden met NZa - een ander privacy-schandaal. De kritiek van de AP richt zich op het wetsvoorstel 'Verbetering beschikbaarheid jeugdzorg', waardoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gegevens kan gaan inzamelen voor onderzoek naar de beschikbaarheid van de jeugdzorg. Waarschijnlijk is er sprake van een typefout, en had de werkelijke titel van het wetsvoorstel moeten zijn: "Vergroting databeschikbaarheid met betrekking tot toch al kwetsbare kinderen en gezinnen". De NZa kan volgens het voorstel onder ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha