Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

17-12-2023, 17:12 door Anoniem

Door Anoniem: >De staat heeft minimaal dezelfde insteek als een verzekeringsmaatschappij. Staat en bedrijfsleven opereren binnen één en hetzelfde economische systeem Is dat dan niet veroorzaakt doordat de laatste (4) kabinetten Nederland als BV is gaan managen in plaats van een transparant beleid als landsvertegenwoordiger in te richten/uit te voeren dat niet geënt is op winst, wánt de economie móét groeien om onze welvaart in stand te houden (mee moet groeien)? Ik heb moeite met de term "veroorzaakt". Het economische systeem is veel ouder dan de laatste neoliberale kabinetten en het verval van de sociaaldemocratie, of beter gezegd: de buiten gevechtstelling ervan, en daarmee is de liberalisering van de markt al veel eerder begonnen. Je zou hooguit kunnen zeggen dat neoliberale kabinetten de gemakkelijkste weg nemen door klakkeloos de trends in het internationale economische leven te volgen i.p.v. proberen er tegenin te gaan, door corrigerende maatregelen te treffen. De hamvraag is hier: waarom komen ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha