Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

19-02-2024, 21:00 door beaukey

Het was wel zo netjes geweest om de kwetsbare versies van Roundcube te vermelden: https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2023-5631 "Roundcube before 1.4.15, 1.5.x before 1.5.5, and 1.6.x before 1.6.4 allows stored XSS via an HTML e-mail message with a crafted SVG document because of program/lib/Roundcube/rcube_washtml.php behavior. This could allow a remote attacker to load arbitrary JavaScript code." Dus zelfs niet al te actieve updaters hadden dit probleem niet gehad. Bijvoorbeeld versie 1.6.4 was al beschikbaar op 16 oktober 2023. Overige security fixes: https://roundcube.net/news/2023/11/05/security-updates-1.6.5-and-1.5.6 Versie 1.6.6: https://roundcube.net/news/2024/01/20/update-1.6.6-released

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha