Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

04-03-2024, 07:17 door beaukey

De directeur maakt zich ook zorgen over het grote aantal laaggeletterden in zijn regio die moeite met het begrijpen van een NL-Alert hebben. Laaggeletterden (en dyscalculie) zijn bestaande, groepen met eigen, specifiek problemen. 1 op de 6 a 7 personen valt in (een van) deze categorieën. Dat zijn mensen die toch "bereikt" moeten worden, en niet dan alleen voor NL-Alert. Als we deze groep veronachtzamen kunnen we grotere problemen verachten. Ze hebben n.l. wel (en terecht) een mening en een stem!

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha