Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

22-05-2024, 08:48 door Anoniem

Ik ben zelf CISO bij een zorgorganisatie met veel zorgdata. Er bestaan veel van dit soort initiatieven om data breder te delen, meestal wel, soms niet geanonimiseerd. Ik zie dat er door professionals heel bewust met de privacy wordt omgegaan. Het primair gebruik, zoals ook hier genoemd, komt m.i. vaak uit de koker van techneuten (in deze fase de architecten). Die zien dat iets technisch kan en willen iets ambitieus neerzetten. Dat gaat niet zozeer om de techneuten binnen de zorgorganisaties zelf, maar om externen die zich laten inhuren voor landelijke initiatieven. Meestal laten de FG's van de zorgorganisaties pas later van zich horen (want niet eerder gevraagd) en torpederen ze veel van het bedachte. Niet echt privacy-by-design en niet heel efficiënt, maar de checks & balances functioneren wel. Overigens valt mij op dat er hier wel heel negatief wordt gedacht over de wijze waarop er binnen de zorg met privacy wordt omgegaan. Ja, er is veel achterstand qua systemen en organisatievolwassenheid en daardoor ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha