Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

24-05-2024, 12:43 door Anoniem

Er is sprake van een chilling effect (letterlijk “afkoelend effect”) wanneer op iemand druk wordt uitgeoefend om af te zien van het gebruik van zijn/haar rechten, door te dreigen met een sanctie of procedure. Het Amerikaans rechtssysteem bedoelt met chilling effect het verhinderen of ontmoedigen van het legitiem gebruik van een grondwettelijk recht, met name de vrije meningsuiting, door de mogelijkheid van of dreiging met vervolging of sanctie langs juridische weg. https://nl.wikipedia.org/wiki/Chilling_effect Intussen is het chilling effect ook als rechtsgrond erkend door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha