Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

10-06-2024, 17:45 door Anoniem

De politie wil alles kunnen inzien en volgen. Van iedereen. En dan is men verbaasd als burgers steeds wantrouwiger worden tov de overheid en hun data zo goed mogelijk proberen te beveiligen (als ze dat kunnen). Zowel tegen criminelen als ook de overheid. https://nos.nl/artikel/2523922-groeiende-zorgen-over-haagse-bereidheid-rechtsstaat-te-versterken Een te grote groep burgers vreest de overheid in plaats van die te vertrouwen, regelingen zijn ingewikkeld en onvoorspelbaar en de menselijke maat ontbreekt. Dat komt omdat overheden de geest van de rechtsstaat uit het oog verloren. "Die negatieve houding [van burgers tov de overheid] hebben parlement, regering en overheidsorganen voor een groot deel over zichzelf afgeroepen, door essentiële rechtsstatelijke principes terzijde te schuiven of te verwaarlozen", vat de commissie het samen. "Economische en financiële overwegingen hadden te veel de overhand. De rechtsstaat is geen bedrijf, maar dat lijkt de overheid de laatste jaren te vaak uit het oog te zijn ...

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha