Abuse Melding

Je hebt een klacht over de onderstaande posting:

02-01-2005, 17:53 door Anoniem

Door Anoniem Zo'n artikel heeft dus een toegevoegde waarde van nul zonder nacheck en zonder correcties. Wat is toegevoegde waarde en wanneer heeft een artikel dat? Wat bedoel je met nacheck trouwens, dat is geen Nederlands namelijk.

Beschrijf je klacht (Optioneel):

captcha