image

Column: Afscheid van het netwerk

vrijdag 5 oktober 2007, 11:18 door Redactie, 9 reacties

Een netwerk is niet meer wat het geweest is. Sommige mensen hebben het daar best moeilijk mee. Door de groeiende toepassing van mobile devices, koppelingen naar buiten en het werken buiten de eigen kantoorlocaties is het niet altijd duidelijk waar het eigen netwerk ophoudt en de buitenwereld begint. Waar is de buitenmuur gebleven? Vooral 35-plussers in onze branche moeten nog wel eens wennen aan het idee dat de buitenmuur níet meer het focuspunt van de beveiliging is.

Voor wie het niet (bewust) meegemaakt heeft: er was een tijd dat een netwerk bestond uit aan elkaar geknoopte pc’s die – met een vaartje van maximaal 2 Mb – over coax printers en bestanden deelden. Centraal stond wat groot ijzer, waarop alle belangrijke dingen gebeurden. "Buiten" was waar je wat kon "ophalen". Dat deed je bij wazige dingen als BBS-en, later compuserve, en nog later Internet. De buitenmuur bestond uit modempools waarop onverlaten zo maar inbelden. Beveiliging was het geheimhouden van die nummers. Dat was best overzichtelijk.

Wél een uitdaging was het om binnen een netwerk verschillende classificatieniveaus van informatiebeveiliging aan te kunnen. De grootste bedreiging vormden hobbyende gebruikers. Toen bleek dat het toch wel zeer lastig was om een granulaire autorisatie af te dwingen en te onderhouden, ontstond System High. Kwade tongen beweren overigens dat System High een semantische truc is voor het afschaffen van beveiliging.

In System High wordt alle informatie binnen een netwerk als even waardevol beschouwd, omdat het op dat netwerk staat. Het netwerk wordt dan ook als geheel gerubriceerd. Het concept is met name binnen de overheid en bij grote financiële instellingen formeel omarmd, maar heeft ook daarbuiten veel invloed op het denken van beveiliging gehad. In System High is het netwerk een geïsoleerde omgeving, en ieder koppelpunt met de buitenwereld een controlepunt waar alle informatiestromen tot in detail gecontroleerd worden. De oplossing die System High biedt voor het probleem van hobbyende medewerkers is dus een strikte selectie aan de poort.

Het klassieke alternatief voor System High is Multi Level Security (MLS): in een MLS-netwerk worden verschillende classificaties onderkent en er worden technische en procedurele maatregelen getroffen om vermenging van deze te voorkomen. Nu is het adagium dat MLS niet realistisch was en System High wél, gegeven de kosten en de technische stand van zaken. Maar dat was in 1974.

System High is nog steeds een belangrijk beginpunt van veel beveiligingsdenken, bij een incidentele tent zelfs nog formeel. Hier wreekt zich dat het theoretische kader onder informatiebeveiliging niet echt onderhouden wordt. Dat laat zich volgens mij verklaren uit dat je eerst techneut wordt en als je het allemaal niet meer kunt of wilt volgen op grond van je leeftijd het management mag versterken. In beleidsland heet dit conservatisme proven technology en best practices. Laten we eens dieper ingaan op de theorie.

ICT-beveiliging kent twee deelgebieden, te weten informatiebeveiliging (InfoSec) en computerbeveiliging (CompuSec). Het gaat natuurlijk allemaal om het beveiligen van de informatie. Het beveiligen van de computersystemen, waarop de informatie zich zou kunnen bevinden, de CompuSec, wordt daarom meestal ondergeschikt gemaakt aan de informatiebeveiliging.

Voor Informatiebeveiliging geldt als randvoorwaarde het labellen van informatie en hulpmiddelen als applicaties en systemen, om deze te kunnen besturen. Dit betekent dat objecten voorzien worden van een uniek kenmerk, een identiteit. In de regel bestaat deze identiteit alleen in de beleidsstukken, omdat bitjes, bestanden en computers geen label kunnen krijgen.

In feite wordt CompuSec als "Next Best Thing" ingezet voor het bereiken van InfoSec: we kunnen de informatie niet beveiligen omdat we niet daadwerkelijk labellen, dus we steken de inspanning in het beveiligen van de computersystemen en netwerken. In het "System High" denken wordt dit tot in extremo doorgetrokken: we schaffen labelling af en concentreren ons op de afscherming van het netwerk als logisch geheel. Zo wordt informatiebeveiliging indirect gerealiseerd, met weinig zekerheid rond de resultaten.

Maar de jaren 70 zijn toch echt voorbij. Het aantal koppelpunten met de buitenwereld is zo groot en complex geworden dat het eigen netwerk zelfs in beleidsstukken niet meer af te kaderen valt. De theoretici van informatiebeveiliging zien het ook. Op deze schokkende ontdekking zie je verschillende reacties.

De ene school roept dat 'het lokale netwerk' niet meer bestaat ('deperimeterisatie'), en dat iedere machine dus beschermd moet worden als ware het onderdeel van het Internet. Dit slaat vooral aan bij mensen die privé al lang geleerd hebben om te gaan met de risico’s van Internet. Meestal door een gemengde aanpak: lokale beveiliging, het besef dat afgeschermde informatie eigenlijk niet bestaat, en de acceptatie van het feit dat virussen en aanvallen net zoiets zijn als de files op de A2 – ze horen er kennelijk bij. Deze school wordt ondersteund door een merkwaardige coalitie van makers van desktopfirewalls, antivirusproducten en aan de andere kant Linux en Mac adepten. Dit leidt immers tot onkwetsbare systemen, nietwaar.

De andere school roept dat de buitenmuren nog hoger en beter moeten en kunnen en dat je binnen 'gelaagde beveiliging' moet opstellen. Hierin vind je vooral de meer klassieke enterprise automatiseerders en bestuurders die het individualistische van de deperimeterisatie niet zien zitten – het categorisch vertrouwen van gebruikers en het accepteren dat écht vertrouwelijk niet bestaat is voor hen een aantal bruggen te ver. Deze school wordt ondersteund door de leveranciers van 'oplossingen' van laag 2 tot en met 8, met schitterende appliances die IDS, IPS, IdM, IAM, DomSec en de hele verdere afkortingenbrij in hapklare brokken kunnen 'implementeren'.

Beide stromingen weerspiegelen in feite een veel dieper liggend wereldbeeld. De eerste school is een liberale school waarin mensen zelf kunnen – en moeten – denken. De vrije stroom van informatie levert meer op dan het monopoliseren ervan. Deze school gelooft in intern ondernemerschap en innovatie.

De tweede school heeft een meer autoritair wereldbeeld, waarin een organisatie een koekjesfabriek is waarvan de medewerkers de processen moeten uitvoeren zoals ze 'in het beleid' voorgeschreven zijn. Mensen worden in dit beeld tegen zichzelf en elkaar beschermd en het onthouden van informatie ('Intellectueel eigendom') is de basis van concurrentievoordeel. Je kunt deze posities in feite zo projecteren op de klassieke links-rechts verhouding. Het is dan ook niet erg waarschijnlijk dat er een hanteerbare synthese zal ontstaan. Waarschijnlijk blijven we tot in lengte van dagen de concrete dingen uit beide scholen naast en door elkaar implementeren. Keuzes maken blijft immers lastig.

Peter Rietveld, Senior Security consultant bij Traxion - The Identity Management Specialists -

Vorige columns van Peter

 • De Chinezen komen! Of niet, natuurlijk.
 • Een kwakkelend dossier
 • "Nederland is goed voorbereid"
 • Headhunter incident
 • Ethiek en Security
 • De kleren van de keizer zijn dood, leve de nieuwe kleren van de keizer
 • Over Security Architectuur
 • Best Practices bestaan niet
 • Unified Threat Management: dure mensen, goeie spullen?
 • Security maturity
 • Komt het nog wel goed
 • Geen nieuws is goed nieuws
 • Awareness best belangrijk
 • Een papieren tijger in een zilveren lijstje
 • Een goed idee is niet goed genoeg
 • Uit de loopgraven
 • Waarom beveiligingsbeleid faalt
 • Groot slaat dood
 • Reacties (9)
  05-10-2007, 11:53 door Anoniem
  Om te beginnen een leuk artikel over de psychologie achter
  informatiebeveiliging. De praktijk zoals ik die ervaar zegt
  mij het volgende. De tweede school die voornamelijk
  autoritair te werk gaat heeft alleen kans van slagen als de
  onderliggende organisatie inderdaad de structuur van een
  koekjesfabriek heeft. Toch heeft elke organisatie inderdaad
  een liberale tak ( eerste school) nodig om de creativiteit
  in het ondernemerschap te faciliteren.

  Kijk naar banken bijvoorbeeld. Deze hebben een behoorlijk
  aantal zwaar gereguleerde processen voor het kantoren
  netwerk en customer facing diensten. Om zowel commerciele
  als juridische redenen moet dit behoorlijk dicht getimmerd
  zijn. Een dealingroom daarintegen moet reageren of de
  realiteit van de minuut. Hier zijn langdradige procedures
  domweg niet acceptabel omdat de kosten / verliezen anders
  exponentieel toenemen. Hier is iets nodig wat ik zou
  betitelen als real time ICT en security. In zeer korte tijd
  moet vaak functionaliteit worden opgeleverd die nodig is om
  om te gaan met de realiteit van het moment.

  Mischien is het beter om dan te gaan nadenken over de
  houdbaarheid van informatie als leidraad voor de
  classificering hiervan. Alsook om te bepalen op welke wijze
  de infosec met dergelijke informatie dient om te gaan.

  De historische klantgegevens zijn bijvoorbeeld langdurig
  gevoelig vanuit het privacy oogpunt. Maar de koersen op een
  dealingroom moeten correct en zo snel mogelijk worden door
  gegeven. Hiervan is de integriteitsfactor meer van belang
  dan de confidentialiteitsfactor. Door informatie te
  analyseren in de tijd onstaat een beeld. Hierdoor kan de
  clasificatie van informatie veranderen van aard gedurende
  het gebruik. Een goed infosec systeem kan dus met de juiste
  architectuur informatie flexibel beveiligen over de tijd die
  nodig is. Waarbij zowel de eerste als de tweede school beide
  van toepassing zijn afhankelijk van de status van de informatie.

  My two cents,
  Carlo
  05-10-2007, 12:02 door JayVee
  Peter,

  Ik verbaas me over je stelling dat 'écht vertrouwelijk niet bestaat'. Er zijn
  organisaties die hun informatie wel degelijk als zodanig classificeren. Te
  denken valt aan gegevens die betrekking hebben op de overname van
  ABN, maar ook de Nederlandse plannen met betrekking tot militaire acties
  in Afghanistan.

  Alhoewel je gelijk hebt dat er steeds de grenzen van een netwerk steeds
  verder vervagen, ben ik het niet eens dat een buitenmuur daardoor niet
  meer het focuspunt mag zijn, beter is het, mijns inziens om te stellen dat
  het zeker niet de enige focus mag hebben.

  Al met al, is me niet helemaal duidelijk welk doel je met dit artikel
  probeert te bereiken.
  05-10-2007, 12:15 door Anoniem
  Door JayVee
  Al met al, is me niet helemaal duidelijk welk doel je met dit artikel
  probeert te bereiken.

  Het doel van een column is om reacties uit te lokken bij de lezer.

  Wikipedia: Een column is een kort stukje proza waarin de auteur spits en
  uitdagend zijn mening ventileert.
  05-10-2007, 12:21 door Anoniem
  Verfrissend af en toe, een duidelijk stuk van iemand die het
  snapt.
  Alleen vreemd dat je voor een 'Identity management' bedrijf
  werkt met deze inzichten. Mischien moet je het volgende eens
  lezen:
  http://www.hpl.hp.com/techreports/2007/HPL-2007-105.html t.m. 4.
  Ik denk dat je dan, zeker gezien je bovenstaande inzichten,
  ook in moet zien dat identity management op het verkeerde
  (eerste school)
  spoor zit.
  Als je trouwens terug kijkt in de vere IT geschiedenis, zie
  je dat in het verleden extreem 1e school systemen (MLS)
  geimplementeerd zijn boven op extreem 2e school systemen
  (capability based) , en dat ze dus prima naast, of eerder
  boven elkaar kunnen bestaan.
  Met recente ontwikkelingen (Horton protocol) zie je dat het
  zelfde nu mogelijk is met identities boven op ABAC, dus er
  is hoop ;-)
  05-10-2007, 12:25 door Anoniem
  Door Anoniem
  Ik denk dat je dan, zeker gezien je bovenstaande inzichten,
  ook in moet zien dat identity management op het verkeerde
  (eerste school)
  spoor zit.
  Als je trouwens terug kijkt in de vere IT geschiedenis, zie
  je dat in het verleden extreem 1e school systemen (MLS)
  geimplementeerd zijn boven op extreem 2e school systemen
  (capability based) , en dat ze dus prima naast, of eerder
  boven elkaar kunnen bestaan.
  Met recente ontwikkelingen (Horton protocol) zie je dat het
  zelfde nu mogelijk is met identities boven op ABAC, dus er
  is hoop ;-)
  Sorry, ik gooi geloof ik 1e en 2e school een beetje door
  elkaar hier, ik hoop dat het toch duidelijk is.
  05-10-2007, 12:37 door JayVee
  Door Anoniem
  Door JayVee
  Al met al, is me niet helemaal duidelijk welk doel je met dit artikel
  probeert te bereiken.

  Het doel van een column is om reacties uit te lokken bij de lezer.

  Wikipedia: Een column is een kort stukje proza waarin de auteur spits en
  uitdagend zijn mening ventileert.

  Bedankt dat je duidelijk maakt wat column betekend, het maakt duidelijk
  wat ik met mijn opmerking bedoel. De column is in mijn beleving nog spits
  of uitdagend. Het raakt kant nog wal, en, als je mijn reactie leest, is het
  ook deels gewoonweg niet waar, nogmaals in mijn beleving.
  05-10-2007, 15:14 door Anoniem
  Als ik dit zo lees inclusied de commentaren krijg ik het idee dat de basis
  voor een correct informatie beveiliging en toegang allang beschikbaar is.

  Gebruik gewoon Mandatory Access Control met een Lattice Based Access
  Control. Samen met het Bell-Lapadula model voor hoe je confidential info
  mag lezen en behandelen. Samen met een secure state machine server
  ontwerp moet je dat redelijk veilig zijn.

  Om de availability te waarborgen zal je mogelijk nog wel een netwerk
  perimeter nodig hebben. Maar die is dan meer bedoelt om je netwerk
  operationeel te houden. Minder om je systemen te beschermen.

  Van ontwikkelingen die ik zie lijkt het toch dat men steeds meer naar een
  layered systeem gaat waar elk onderdeel om z`n minst zichzelf beschermt
  en nog een zeer kleine maar specifiek taak heeft. Waarbij als die taak faalt
  niet alles meteen onderuit gaat.
  06-10-2007, 21:34 door Anoniem
  Ik vind het een leuk stukje. Maar m.i. beschrijft het twee
  uitersten, terwijl de werkelijkheid veel meer nuances kent.
  Op een slecht beveiligde computer, heeft het labelen van
  informatie weinig zin; de indringer kan makkelijk de
  sleutels achterhalen en alsnog de informatie misbruiken.
  Met de link naar conservatisme en liberalisme worden in
  feite ook weer twee uitersten beschreven. Ook hier zie je
  dat die twee in elkaar overvloeien dwars door de samenleving
  heen. Dat overvloeien gebeurt in de individuen zelf, want
  niet iedereen is op alle punten liberaal of conservatief.
  Binnen conservatieven en liberalen bestaan onderling ook
  meningsverschillen.
  Waarschijnlijk blijven we tot in lengte van dagen de
  concrete dingen uit beide scholen naast en door elkaar
  implementeren. Keuzes maken blijft immers lastig.

  Men zou dit kunnen lezen als een stelling dat mensen dom
  zijn, wanneer die niet duidelijk kiezen voor een van de twee
  scholen.
  In de praktijk zouden we dan alle informatie open en bloot
  over onbekende superveilige netwerken versturen, terwijl
  onze apparatuur potdicht zit. Of zouden we groeiende
  beveiligings-overhead aan de werkelijke informatie plakken,
  terwijl onze apparaten volledig openstaan. En
  maatschappelijk zou dat betekenen dat de politiek uit een
  conservatieve en een liberale partij zou moeten bestaan. Ik
  denk dat een veel-partijenbestel een genuanceerder beleid
  kan geven. Bij het samenstellen van mijn computer, heb ik
  ook liever de keuze die ik nu heb, dan uit twee merken. En
  bij m'n stereo. En dus zeker bij mijn mogelijkheden om het
  overheidsbeleid ook met mijn wensen rekening te laten
  houden. De wereld is niet zwart-wit (maar kent wel
  {HateFilterRqst_PassWordJoke}kleurenblinden ;).
  Apparatuur- en informatiebeveiliging vloeien ook ergens in
  elkaar over. Het gaat er om dat elke keten zo zwak is als
  zijn sterkste schakel.
  Dus hoewel ik het met plezier gelezen heb, ben ik het niet
  helemaal eens met de strekking van het verhaal.
  Ik denk dat de waarheid meestal in het midden ligt.
  07-10-2007, 21:55 door Anoniem
  Door Anoniem
  Als ik dit zo lees inclusied de commentaren krijg ik het
  idee dat de basis
  voor een correct informatie beveiliging en toegang allang
  beschikbaar is.

  Gebruik gewoon Mandatory Access Control met een Lattice
  Based Access control. Samen met het Bell-Lapadula model
  voor hoe je confidential info mag lezen en behandelen. Samen
  met een secure state machine server ontwerp moet je dat
  redelijk veilig zijn.

  Het BLP model werkt dus niet in een moderne multi realm
  networked omgeving met veel untrusted code, namelijk omdat
  de *-property in zo'n omgeving simpelweg betekenisloos is.
  Gezien het feit dat vrijwel iedereen in zo'n omgeving werkt,
  moeten we gewoon inzien dat BLP
  dood is, in ieder geval tot er iemand een oplossing voor het
  cooperating conspiritors probleem en/of voor covert channels
  bedenkt. Jammer dat er nog steeds mensen zijn die het
  overleiden van BLP nog niet hadden meegekregen. Zo lang we
  blijven proberen om onoplosbaar geachte problemen (CC
  probleem/Covert channels)
  op te lossen, komen we er nooit aan toe om de echte
  problemen (access/ambient authority) aan te pakken, of zelfs
  maar als prioriteit te herkennen.
  Reageren

  Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.