Archief - De topics van lang geleden

winfixer verwijderen

03-11-2005, 02:08 door Anoniem, 8 reacties
hallo
heeft ieman dheir mischien enig idee hoe winfixer verwijderd moet worden
bij voorbaat dank

dit is mijn hijack logje

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 2:03:38, on 3-11-2005
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:WINDOWSSystem32smss.exe
C:WINDOWSsystem32winlogon.exe
C:WINDOWSsystem32services.exe
C:WINDOWSsystem32lsass.exe
C:WINDOWSsystem32svchost.exe
C:WINDOWSSystem32svchost.exe
C:WINDOWSsystem32spoolsv.exe
C:WINDOWSExplorer.EXE
C:WINDOWSSOUNDMAN.EXE
C:WINDOWSsystem32VTTimer.exe
C:Program FilesCyberLinkPowerDVDPDVDServ.exe
C:Program FilesRoxioEasy Media Creator 7Drag to DiscDrgToDsc.exe
C:Program FilesLexmark 2300 Serieslxcgmon.exe
C:Program FilesLexmark 2300 Seriesezprint.exe
C:PROGRA~1GrisoftAVGFRE~1avgamsvr.exe
C:Program FilesAlcatelSpeedTouch USBDragdiag.exe
C:PROGRA~1GrisoftAVGFRE~1avgcc.exe
C:Program FilesCommon FilesRealUpdate_OBrealsched.exe
C:PROGRA~1GrisoftAVGFRE~1avgupsvc.exe
C:WINDOWSsystem32svchost.exe
C:Program FilesWebrootSpy SweeperWRSSSDK.exe
C:Program FilesWebrootSpy SweeperSpySweeper.exe
C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
C:cdfooncdftray.exe
C:Program FilesMicrosoft OfficeOfficeFINDFAST.EXE
C:Program FilesMicrosoft OfficeOfficeOSA.EXE
C:WINDOWSsystem32lxcgcoms.exe
C:WINDOWSSystem32svchost.exe
C:WINDOWSsystem32wuauclt.exe
C:DOCUME~1HA034~1.SIMLOCALS~1TempTijdelijke map 2 voor
hijackthis.zipHijackThis.exe

R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page =
http://www.startpagina.nl/
R1 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Default_Page_URL =
http://www.standbyservice.nl
R0 - HKLMSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain,Start Page =
http://www.startpagina.nl/
R0 - HKCUSoftwareMicrosoftInternet ExplorerToolbar,LinksFolderName
= Koppelingen
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-
784B7D6BE0B3} - C:Program FilesAdobeAcrobat 5.0
ReaderActiveXAcroIEHelper.ocx
O4 - HKLM..Run: [Reminder] C:WindowsCreatorRemind_XP.exe
O4 - HKLM..Run: [Recguard] C:WINDOWSSMINSTRECGUARD.EXE
O4 - HKLM..Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM..Run: [VTTimer] VTTimer.exe
O4 - HKLM..Run: [RemoteControl] "C:Program
FilesCyberLinkPowerDVDPDVDServ.exe"
O4 - HKLM..Run: [RoxioDragToDisc] "C:Program FilesRoxioEasy Media
Creator 7Drag to DiscDrgToDsc.exe"
O4 - HKLM..Run: [LXCGCATS] rundll32 C:WINDOWSSystem32
spoolDRIVERSW32X863LXCGtime.dll,_RunDLLEntry@16
O4 - HKLM..Run: [lxcgmon.exe] "C:Program FilesLexmark 2300
Serieslxcgmon.exe"
O4 - HKLM..Run: [EzPrint] "C:Program FilesLexmark 2300
Seriesezprint.exe"
O4 - HKLM..Run: [FaxCenterServer] "C:Program FilesLexmark Fax
Solutionsfm3032.exe" /s
O4 - HKLM..Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:Program
FilesAlcatelSpeedTouch USBDragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM..Run: [AVG7_CC] C:PROGRA~1GrisoftAVGFRE~1
avgcc.exe /STARTUP
O4 - HKLM..Run: [TkBellExe] "C:Program FilesCommon
FilesRealUpdate_OBrealsched.exe" -osboot
O4 - HKLM..Run: [SpySweeper] "C:Program FilesWebrootSpy
SweeperSpySweeper.exe" /startintray
O4 - HKCU..Run: [CTFMON.EXE] C:WINDOWSsystem32ctfmon.exe
O4 - HKCU..Run: [CDFoon System-Tray] C:cdfooncdftray.exe
O4 - Startup: Microsoft Office Snelzoeken.lnk = C:Program FilesMicrosoft
OfficeOfficeFINDFAST.EXE
O4 - Startup: Office Opstarten.lnk = C:Program FilesMicrosoft
OfficeOfficeOSA.EXE
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-
BB9E-00C04F795683} - C:Program FilesMessengermsmsgs.exe
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.standbyservice.nl
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C}
(WUWebControl Class) -
http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/clie
nt/wuweb_site.cab?1111052385950
O17 - HKLMSystemCCSServicesTcpip..{458EF2D6-6A28-44C0-8F50-
F164EEF51363}: NameServer = 195.121.1.34 195.121.1.66
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} -
"C:PROGRA~1MSNMES~1msgrapp.dll" (file missing)
O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:WINDOWSSYSTEM32
WRLogonNTF.dll
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. -
C:PROGRA~1GrisoftAVGFRE~1avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. -
C:PROGRA~1GrisoftAVGFRE~1avgupsvc.exe
O23 - Service: lxcg_device - Unknown owner - C:WINDOWSsystem32
lxcgcoms.exe
O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot
Software, Inc. - C:Program FilesWebrootSpy SweeperWRSSSDK.exe
Reacties (8)
03-11-2005, 10:39 door SirDice
Via Toevoegen/Verwijderen Software?

WinFixer may be removed by using the Add/Remove icon in the Windows Control Panel.
http://research.sunbelt-software.com/threat_display.cfm?name=misc.winsoftware.winfixer&threatid=40196
14-11-2005, 14:41 door Anoniem
Tik in Google gewoon WINFIX, eerste optie is Remove WINFIX.
Ga naar http://paretologic.com/xoftspy.aspx en installeer dit bestand,
kijken hoeveel shit er op je pc staat.

Succes.
26-11-2005, 13:27 door Anoniem
Verwijder het programma via -configuratiescherm - software - verwijderen.
Stuur een mail naar de support van winfixer om dit programma te
verwijderen.
Na een week verwijdert u het programma via configuratiescherm -
software - verwijderen

Het is al gelukt.
09-01-2006, 23:17 door Anoniem
Door Anoniem
Tik in Google gewoon WINFIX, eerste optie is Remove WINFIX.
Ga naar http://paretologic.com/xoftspy.aspx en installeer dit
bestand,
kijken hoeveel shit er op je pc staat.

Succes.
xoftspy zet er zelf eerst spyware op om die later zogezegd te verwijderen
24-02-2006, 19:29 door Anoniem
Door Anoniem
Tik in Google gewoon WINFIX, eerste optie is Remove WINFIX.
Ga naar http://paretologic.com/xoftspy.aspx en installeer dit
bestand,
kijken hoeveel shit er op je pc staat.

Succes.
alleen moet je dan wel weer iets aanschaffen voor je het weer kwijt bent !
24-03-2006, 17:29 door muts
Door SirDice
Via Toevoegen/Verwijderen Software?

WinFixer may be removed by using the Add/Remove icon in the
Windows Control Panel.
http://research.sunbelt-software.com/threat_display.cfm?name=misc.winsoftware.winfixer&threatid=40196
24-03-2006, 17:31 door muts
zoek op lavasoft, bij mij is alles eruit. neem wel de Ad-Aware se personal
succes
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.