image

"Filteren is gewoon censuur en daarmee basta"

vrijdag 2 januari 2009, 15:14 door Redactie, 26 reacties

Onder het vaandel van de bestrijding van kinderporno en terrorisme wordt er in Europa druk door overheden gefilterd, maar "filteren is gewoon censuur en daarmee basta", aldus hoogleraar informatiebeveiliging Egbert Dommering. Hij ziet vier redenen waarom filtering niet deugt. De eerste, meest vergaande, reden is dat filtering preventieve controle op openbare informatiestromen is. "Dat is censuur", zo stelt Dommering in het Tijdschrift voor Internetrecht. Het is zelfs wettelijk verboden om informatie op internet te filteren.

De tweede reden is dat filteren disproportioneel is. "Het is zowel ineffectief als te breed." De hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam bedoelt daarmee dat filters technisch niet in staat zijn alle gevaarlijke informatie af te vangen, gemakkelijk zijn te omzeilen en snel verouderen. Daarnaast pakken filters ook niet gevaarlijke informatie. "Bovendien is er disproportionaliteit in de afweging van het risico dat men wil bestrijden en het zware middel om dat te bereiken. Het rapport Filteren van kinderporno toont aan dat je behoorlijk moet zijn ingevoerd in internettechnieken om kinderporno op internet te kunnen vinden. Dus: hoe groot is het risico eigenlijk?"

Als derde draagt Dommering het gebrek aan transparantie aan. De inhoud van de zwarte lijsten en de proportionaliteit van de gebruikte filtermethoden zijn voor de aanbieder en de gebruiker oncontroleerbaar. Hij besluit zijn pleidooi met het feit dat het voor zowel aanbieder als gebruiker van de informatie niet haalbaar is om een bepaalde filterpraktijk binnen redelijke tijd en tegen aanvaardbare kosten aan een rechter voor te leggen.

Op de barricaden
Dommering stelt ook de vraag hoe het komt dat filtering zo gemakkelijk de samenleving binnensluipt, terwijl burgers in de 18e en de 19e eeuw nog voor de afschaffing van de censuur de barricaden opgingen? "Dit is een complexe vraag waar geen eenvoudig antwoord op is." Toch noemt hij een aantal factoren, zoals het ontbreken van een uitgeverstraditie bij internetproviders. "Hun opstelling is daarom hybride: we bemoeien ons niet met de inhoud, maar we gaan er ook niet voor op de bres staan dat de gebruiker toegang krijgt tot alle door hem gewenste informatie." Een andere factor volgens de hoogleraar is de onzichtbare techniek, waardoor het vrij geruisloos is in te voeren.

"In een volwassen samenleving beveiligt de gebruiker met zijn of haar gezin zich zelf tegen informatie die hij of zij niet wenst. Dat moet het uitgangspunt blijven. De Sprookjes van Grimm zijn in vele gezinnen als spannende verhalen gelezen, in andere geweerd omdat ze schadelijk werden geacht voor de kinderziel."

Reacties (26)
02-01-2009, 15:21 door Anoniem
In hoeverre heeft filtering nut als encryptie, steganografie en obfuscatie technieken filtering feitelijk onwerkbaar maken. Wat rest is verkeersanalyses die alleen goed te doen zijn door juist niet breed te gaan maar in te zoomen op specifieke datastromen...
02-01-2009, 16:25 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
02-01-2009, 16:34 door Anoniem
Het probleem zit erin dat men allerlei conclusies verbind aan zaken die men in filters vind zonder daadwerkelijk inhoudelijk te begrijpen wat er gaande is. Het blijft nou eenmaal een feit dat veel mensen op basis van een opmerking iets roepen zonder te begrijpen wat er onder de kap gebeurd... Dat is het risico.
02-01-2009, 17:00 door Slamaar
Peter V: Ben jij wel helemaal lekker bij je knijter? Als ik iets filter doe ik dat omdat dat mijn eigen keuze is. Als de overheid dat gaat doen, is het HUN keuze en dat is een beperking van MIJN vrijheid. Het probleem ligt niet bij ons, de massa, maar bij die ene enkele individuele gebruiker met een verknipte persoonlijkheid. Ben jij bereidt je vrijheid op te offeren omdat je buurman een viezerik is. Kortom, ga jij vrijwillig mee naar het huis van bewaring, omdat hij toevallig in de zelfde straat woont? Ga jij akkoord met een algemene avondklok dat je na 18:00 niet meer over straat mag, omdat vooral 's avonds en 's nachts omwille van criminaliteit, waar jij geen reet mee te maken hebt?

Waar ligt jou grens... of moet de overheid die voor jou ook bepalen?
02-01-2009, 17:11 door Anoniem
"In een volwassen samenleving beveiligt de gebruiker met zijn of haar gezin zich zelf tegen informatie die hij of zij niet wenst."
De hoogleraar wil de keuze bij de individuele gebruiker leggen. De gebruiker waande zich tot gisteren met SSL certificaten veilig totdat bleek dat universiteiten (misschien met medewerking van dezelfde hoogleraar) meehielpen om via de achterdeur deze certificaten te kraken. Deze hoogleraar moet ophouden met zijn schijnheiligheid en meehelpen om pedofielen te vangen. Dan levert hij tenminste een positieve bijdrage aan het internet. Zolang hij dat niet kan of doet, ben ik voorstander van een filter tegen kinderporno.
02-01-2009, 17:52 door Anoniem
PeterV: filteren op basis van content is wat anders dan filteren op basis van technische eigenschappen. Een automobilist in zijn auto die een weg met zijn auto niet in mag rijden vanwege die eigenschappen en een zelfde automobilist er niet in mag omdat men hem niet mag. En gefeliciteerd voor je zelfkennis, je toont met je laatste zin je eigen praktijk aan. Geef mij dan maar liever een hoogleraar die wel een verschil wenst te maken in de vormen van filteren om bloot te leggen waar de problemen liggen.
02-01-2009, 18:31 door Anoniem
Het is zelfs wettelijk verboden om informatie op internet te filteren.
Artikel 7 van de Nederlandse Grondwet (dat in dit opzicht sterk is geformuleerd) verbiedt censuur bij alle media.
Dat is mijns inziens niet helemaal correct:


Artikel 7 Gw
1. Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
2. De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending.
3. Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere dan in de voorgaande leden genoemde middelen heeft niemand voorafgaand verlof nodig wegens de inhoud daarvan, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. De wet kan het geven van vertoningen toegankelijk voor personen jonger dan zestien jaar regelen ter bescherming van de goede zeden.
4. De voorgaande leden zijn niet van toepassing op het maken van handelsreclame.

Let op de uitzondering 'behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet,' dat wel degelijk mogelijkheden biedt tot filtering.
02-01-2009, 18:33 door Anoniem
Inzake kinderporno kan wat mij betreft niet streng genoeg gefilterd worden. Er worden de meest verschrikkelijke dingen met babies en kinderen gedaan omdat het zoveel geld oplevert door de verkoop via internet. Maatregelen daartegen zijn wat mij betreft dus niet snel disproportioneel. En om kinderporno als openbare informatiestroom te betitelen vind ik wel erg eenzijdig bekeken, of beter; stuitend. Zijn redenering komt op mij over als het verdedigen van iemand die een ander zomaar in elkaar slaat omdat zijn gezicht hem niet aanstond met als argument de vrijheid van meningsuiting.
Gebrek aan transparantie gaat ook niet op, omdat je nu juist daarmee aan kwaadwillenden inzage geeft hoe ze de barrieres die worden opgeworpen kunnen omzeilen.
Ik vind het JUIST een taak van de overheid om het aan viezerikken zo lastig mogelijk te maken om er aan te komen door te filteren, naast uiteraard het in de kraag vatten van deze producenten en consumenten van dat soort rottigheid. Burgers kunnen dit niet regelen.
Rest voor mij nog de vraag: Is deze man werkelijk hoogleraar?
Rob V., Den Haag
02-01-2009, 18:38 door prikkebeen
Ik kan er onderhand wel een boek over schrijven, maar dat doe ik maar niet.
Ik ben het helemaal eens met deze hoogleraar. Mijn standpunt is dat iedereen zelf de verantwoordelijkheid heeft wat er op zijn/haar pc terecht komt. Dingen die bij wet verboden zijn kan men bij de politie aangeven en die kunnen dan maatregelen treffen.
Het ontbreken van de wettelijke ondersteuning van dit filteren; men wil het om die reden aan een private partij over laten. Welnu, wat moet dat dan wel zijn? Kinederporno is op zich verwerpelijk, maar dat zijn een handvol dommerds die men op deze manier pakt en dan nog is het symptoom bestrijding. De echte 'liefhebbers' weten toch wel aan hun materiaal te komen.
De volgende stap is gewone porno, politieke meningen die de dan zittende regering onwelgevallig zijn etc.
Afgezien van de praktische kant is alleen al het idee van filteren verwerpelijk maar omdat je niet vóór kinderporno kunt zijn moet je het filteren dus maar accepteren is het motto van de (overwegend) gristelijke fatsoensrakkers die momenteel aan de macht zijn.
Veel mensen zoeken met Google en die staat standaard op handmatig filteren van afbeeldingen. Er is echter ook een Google's SafeSearch instelling. Ik ben benieuwd hoeveel van al die filter voorstanders dat aan hebben staan, als ze het al weten. Kortom, de massa interesseert het niet en beseft ook het gevaar van deze maatregels niet. De landelijke pers zou eens goed van de daken moeten schreeuwen wat de overheid van plan is en de gevolgen daarvan onder de loep nemen.
Censuur is nooit goed om wat voor reden dan ook!
02-01-2009, 23:07 door Anoniem
Door Peter VWat kan mij het schelen of filteren censuur is? Iedereen filtert (wat te denken van een Firewall bijvoorbeeld?)

Laten we elkaar niets wijsmaken, iedereen doet het. Maar zodra men het met de andere partij niet eens is dat er gefilterd wordt, ja dan verschijnen er meer cynische woorden op het toneel.
Je hebt het duidelijk niet begrepen.
Mensen die een firewall of spamfilter en virusscanner gebruiken, hebben dat _zelf_ ingesteld, of in elk geval bewust voor gekozen. Daarnaast is een firewall ook niet echt een goede vergelijking, aangezien die meer werkt als een slot en niet echt als een filter. Alleen dingen die toegestaan zijn, (wederom ingesteld door de gebruiker) mogen communiceren en een firewall is in principe ook niet een filter op content, maar puur op een paar regeltjes. (wederom door de gebruiker ingesteld)

Wanneer de toegang tot informatie van hogerhand opgelegd wordt, is dat gewoon censuur en niets anders. (is vrijwel letterlijk de definitie van censuur)

Waarom zijn er altijd mensen die meteen met dezelfde non-argumenten gaan schermen als degene die die maatregelen invoeren, wanneer er kritische geluiden geuit worden?
Ga er in principe gewoon vanuit dat kritische geluiden gewoon kritische geluiden zijn en niet per definitie bullshit. Het klakkeloos herhalen zonder nadenken kan iedereen, oftewel je kunt er vanuit gaan dat elk ander geluid op zo'n minst over nagedacht is. Uiteraard zit er tussen die kritische geluiden ook wel eens wat bullshit, maar het vergt wel enigszins wat nadenkwerk voordat je het ook terecht als bullshit kunt bestempelen. Als je dan toch aan het nadenken bent, bekijk dan zelf ook eens kritisch de redenen die opgegeven worden bij de vele maatregelen die genomen worden. Ik zou niet gek staan te kijken als het aandeel bullshit tussen de kritische geluiden kleiner is dan het aandeel bullshit tussen de redenen voor de vele maatregelen.
03-01-2009, 09:42 door [Account Verwijderd]
[Verwijderd]
03-01-2009, 12:16 door Anoniem
Het probleem is: niemand is tegen een goed filter voor foute zaken, maar het is vrijwel onmogelijk een goed filter te maken. Dat wil zeggen, een filter zonder false positives. Daarnaast is er zelden of nooit een transparante mogelijkheid om te protesteren tegen opname in het filter, of zelfs maar een transparante procedure om te beslissen of iemand op het filter gezet wordt. Karin Spaink had toch ooit uitgezocht dat er op de KP-filterlijst gewoon Nederlandse sites stonden, zonder dat iemand daar wat aan deed?
03-01-2009, 14:41 door jefdom
alk filter censuur of app van wat dan ook ,zolang de collateral damage er is(groot of klein )wil zeggen dat er altijd onschuldigen bij betrokken geraken en dit of het nu goede of slechte bedoelingen heeft of grtoote of kliene schade aanricht
weg ermmee eerst nadenken dan runnen
03-01-2009, 14:52 door Lamaar
Door SlamaarPeter V: Ben jij wel helemaal lekker bij je knijter? Als ik iets filter doe ik dat omdat dat mijn eigen keuze is. Als de overheid dat gaat doen, is het HUN keuze en dat is een beperking van MIJN vrijheid. Het probleem ligt niet bij ons, de massa, maar bij die ene enkele individuele gebruiker met een verknipte persoonlijkheid. Ben jij bereidt je vrijheid op te offeren omdat je buurman een viezerik is. Kortom, ga jij vrijwillig mee naar het huis van bewaring, omdat hij toevallig in de zelfde straat woont? Ga jij akkoord met een algemene avondklok dat je na 18:00 niet meer over straat mag, omdat vooral 's avonds en 's nachts omwille van criminaliteit, waar jij geen reet mee te maken hebt?

Waar ligt jou grens... of moet de overheid die voor jou ook bepalen?
Godallemachtig! Waar heb jij leren schrijven? De tranen schieten in mijn hol als ik dit stukje ongein lees.
03-01-2009, 15:06 door Anoniem
Door Anoniem"In een volwassen samenleving beveiligt de gebruiker met zijn of haar gezin zich zelf tegen informatie die hij of zij niet wenst."
De hoogleraar wil de keuze bij de individuele gebruiker leggen. De gebruiker waande zich tot gisteren met SSL certificaten veilig totdat bleek dat universiteiten (misschien met medewerking van dezelfde hoogleraar) meehielpen om via de achterdeur deze certificaten te kraken. Deze hoogleraar moet ophouden met zijn schijnheiligheid en meehelpen om pedofielen te vangen. Dan levert hij tenminste een positieve bijdrage aan het internet. Zolang hij dat niet kan of doet, ben ik voorstander van een filter tegen kinderporno.
dit word allang gefilterd, of in de gaten gehouden... (of dat officieel gebeurt is weer wat anders)
en mijn idee kan men veel beter dat soort sites niet blokkeren maar constant monitoren, daar pak je veel meer mee, als je ze op een blocklijst gooit dan gaan ze via anonieme proxies werken, en ben je ze kwijt. laat je ze in de waan dat er niets aan de hand is dan kan je dmv 1 pedo zonder proxy een geheel netwerk neerhalen, wat heb je nou liever?
voor jou als gebruiker veranderd er niets zolang je niet om kinderporno zoekt, dus wat heb jij meer of minder om zo'n filter?
ik zie zoiets net als er vroeger in rusland ook geen gehandicapten bestonden, want die werden allemaal afgezonderd van de buitenwereld in kampen gestopt, dus omdat men ze niet zag was het er ook niet?
ik noem dat oogkleppen opzetten, je kan een probleem pas oplossen door het probleem te erkennen, als eerste stap, het ontkennen/wegstoppen van een probleem zorgt er alleen maar voor dat je het probleem niet ziet, en dat het niet opgelost word...

en nou een andere reden om tegen filters en aanverwante zaken te zijn, als ik iets wil filteren dan doe ik dat zelf wel, dat een relifundamentalist als rouvoet vind dat prostitutie niet kan wil niet zeggen dat ik dat ook vind, als balkenende al onpasselijk word bij een blote tepel wil niet zeggen dat ik daar koud of warm van word, en ga zo maar door ;)
daarnaast worden die filters nooit (alleen maar) gebruikt daar waar ze voor bedoelt werden, en anders moet je de voorbeelden er maar even bijzoeken, een vrijwillig filter werd verplicht, porno werd ineens alleen mogelijk met een soort opt-in regeling, en ineens was datzelfde filter ook al in staat torrent en dergelijk aan te pakken, en ik zie geen enkele reden om aan te nemen waarom dit in europa anders zal gaan zodra zo'n filter hier zou komen...
03-01-2009, 15:37 door Anoniem
Door AnoniemHet probleem is: niemand is tegen een goed filter voor foute zaken, maar het is vrijwel onmogelijk een goed filter te maken. Dat wil zeggen, een filter zonder false positives.
De (on)mogelijkheid hangt af van wat je wilt filteren en de methode(n) om dat te bewerkstelligen.
03-01-2009, 16:27 door Anoniem
Door Anoniem
Door Anoniem"In een volwassen samenleving beveiligt de gebruiker met zijn of haar gezin zich zelf tegen informatie die hij of zij niet wenst."
De hoogleraar wil de keuze bij de individuele gebruiker leggen. De gebruiker waande zich tot gisteren met SSL certificaten veilig totdat bleek dat universiteiten (misschien met medewerking van dezelfde hoogleraar) meehielpen om via de achterdeur deze certificaten te kraken. Deze hoogleraar moet ophouden met zijn schijnheiligheid en meehelpen om pedofielen te vangen. Dan levert hij tenminste een positieve bijdrage aan het internet. Zolang hij dat niet kan of doet, ben ik voorstander van een filter tegen kinderporno.
dit word allang gefilterd, of in de gaten gehouden... (of dat officieel gebeurt is weer wat anders)
en mijn idee kan men veel beter dat soort sites niet blokkeren maar constant monitoren, daar pak je veel meer mee, als je ze op een blocklijst gooit dan gaan ze via anonieme proxies werken, en ben je ze kwijt. laat je ze in de waan dat er niets aan de hand is dan kan je dmv 1 pedo zonder proxy een geheel netwerk neerhalen, wat heb je nou liever?
voor jou als gebruiker veranderd er niets zolang je niet om kinderporno zoekt, dus wat heb jij meer of minder om zo'n filter?
Zoeken op kinderporno leverde onder andere de volgende artikelen op:
[url=http://www.security.nl/artikel/24800/1/Man_geeft_virus_schuld_van_kinderporno_op_PC.html]Man geeft virus schuld van kinderporno op PC[/url]
[url=http://www.security.nl/artikel/18896/1/Virus_plaatst_kinderporno_op_laptop_computeranalfabeet.html]Virus plaatst kinderporno op laptop computeranalfabeet[/url]
[url=http://www.security.nl/artikel/18583/1/Man_geeft_malware_schuld_van_kinderporno_op_PC.html]Man geeft malware schuld van kinderporno op PC[/url]

Met filtering neem je mensen in bescherming die anders nooit op enige wijze met foute zaken in aanraking zouden komen, zoals bijvoorbeeld de familie Doorsnee. Probleem met internet is dat ellende van de wereld niet bij de land-, provincie- of gemeentegrens of voordeur ophoudt maar letterlijk en figuurlijk het huis binnendringt, meestal op uiterst dubieuze wijze en heimelijk via malware die bijvoorbeeld een fout in software uitbuit of mensen voor de gek houdt en uitbuit (social engineering).

Inventariserend aan welke dreigingen een gemiddelde familie Doorsnee bloot staat is wat mij betreft de maat vol.

ik zie zoiets net als er vroeger in rusland ook geen gehandicapten bestonden, want die werden allemaal afgezonderd van de buitenwereld in kampen gestopt, dus omdat men ze niet zag was het er ook niet?
Appels met peren vergelijken.
ik noem dat oogkleppen opzetten, je kan een probleem pas oplossen door het probleem te erkennen, als eerste stap, het ontkennen/wegstoppen van een probleem zorgt er alleen maar voor dat je het probleem niet ziet, en dat het niet opgelost word...
Met elke gek in de wereld rekening moeten houden is het alternatief? Soms is een probleem wegstoppen een uitstekende oplossing.
03-01-2009, 16:58 door Anoniem
Door Anoniem
[...] laat je ze in de waan dat er niets aan de hand is dan kan je dmv 1 pedo zonder proxy een geheel netwerk neerhalen, wat heb je nou liever?
voor jou als gebruiker veranderd er niets zolang je niet om kinderporno zoekt, dus wat heb jij meer of minder om zo'n filter?
[...]
daarnaast worden die filters nooit (alleen maar) gebruikt daar waar ze voor bedoelt werden[...]en ik zie geen enkele reden om aan te nemen waarom dit in europa anders zal gaan zodra zo'n filter hier zou komen...
Even de relevante stukken eruit gehaald. Ik moest je post namelijk 3x lezen om erachter te komen dat je hetzelfde wil zeggen als ik ;)
Filters verplicht van hogerhand, met als eis dat de gebruikte lijst niet openbaar (en dus niet controleerbaar) is, gaan nooit werken zoals ze voorgesteld worden en zijn gewoon een vorm van censuur en dus een vorm van macht, wat hoe dan ook misbruikt zal worden. Dat heeft de geschiedenis wel keer-op-keer duidelijk gemaakt.
03-01-2009, 17:12 door Anoniem
Het probleem is: niemand is tegen een goed filter voor foute zaken

Het probleem is met name dat ik niet wens dat anderen voor mij uitmaken wat "fout" is en wat niet. Zo heb ik geen probleem met mensen die gratis kinderporno uitwisselen, als ze zitten te rukken voor hun monitor zitten ze niet achter kinderen aan en gratis aanbod verpest de markt voor mensen die het produceren puur voor het geld. Fotomateriaal van veel gruwelijker zaken (kinderen die massaal verhongeren of afgeslacht worden in oorlogen bv.) wordt vrijelijk uitgewisseld maar als mensen er sexueel opgewonden van raken mag het niet. Die rare gristelijke ethiek ook.
03-01-2009, 19:36 door Anoniem
Door AnoniemFilters verplicht van hogerhand, met als eis dat de gebruikte lijst niet openbaar (en dus niet controleerbaar) is, gaan nooit werken zoals ze voorgesteld worden en zijn gewoon een vorm van censuur en dus een vorm van macht, wat hoe dan ook misbruikt zal worden.
Binnen een democratie ligt 'de macht' feitelijk bij de kiezer, die geen ruimte tot misbruik laat maar gewoon wil beschikken over veilig internet. Bovendien bezigen filters niet per definitie censuur.
03-01-2009, 21:01 door Arno Nimus
Door AnoniemInzake kinderporno kan wat mij betreft niet streng genoeg gefilterd worden. Er worden de meest verschrikkelijke dingen met babies en kinderen gedaan omdat het zoveel geld oplevert door de verkoop via internet.
Vraag 1: Hoeveel gevallen van misbruik denk je dat wordt voorkomen met het invoeren van een (eenvoudig te omzeilen) filter?
Vraag 2: Wat denk je dat er met de prijs gebeurt van "een uurtje kinderporno" of een pakketje foto's wanneer deze moeilijker te verspreiden zijn?
Vraag 3: Mocht het de misbruikers uitsluitend om het geld gaan, denk je dan niet dat het juist aantrekkelijker wordt om kinderen te misbruiken?
Door AnoniemMaatregelen daartegen zijn wat mij betreft dus niet snel disproportioneel.
Vraag 4: Een filter voorkomt niet dat een kind misbruikt wordt. Het voorkomt alleen dat die mensen die toch al niet opzoek waren naar "het product" daarvan "per ongeluk" tegenkomen. Welke maatregel bedoel je dan precies?

Door AnoniemEn om kinderporno als openbare informatiestroom te betitelen vind ik wel erg eenzijdig bekeken, of beter; stuitend. Zijn redenering komt op mij over als het verdedigen van iemand die een ander zomaar in elkaar slaat omdat zijn gezicht hem niet aanstond met als argument de vrijheid van meningsuiting.
Vraag 5: Stel nou dat het filteren kinderporno de deur open zet naar uitgebreidere filters?
Vraag 6: Stel nou dat de overheid besluit dat sites met extremistische uitingen ook achter het filter moeten verdwijnen?
Vraag 7: Stel nou dat de overheid besluit dat sites met complot theorieën achter het filter moeten verdwijnen?
Vraag 8: Stel nou dat de overheid besluit dat sites met informatie over wapentuig achter het filter moet verdwijnen?
Vraag 9: Stel nou dat de overheid besluit dat sites met bepaalde religieuze uitingen achter het filter moeten besluiten?
Vraag 10: Stel nou dat de overheid besluit dat sites met informatie die wij, burgers, zouden moeten weten maar de waarvan de overheid niet wil dat we ze weten?
Door AnoniemGebrek aan transparantie gaat ook niet op, omdat je nu juist daarmee aan kwaadwillenden inzage geeft hoe ze de barrieres die worden opgeworpen kunnen omzeilen.
Vraag 11: Geef je hier nou zelf toe dat het een systeem dat te omzeilen is voor die mensen die juist actief op zoek zijn naar de gefilterde informatie?
Vraag 12: Hoe garandeer je dat alleen die informatie gefilterd wordt waarvoor een dergelijk het filter bedoeld is?
Door AnoniemIk vind het JUIST een taak van de overheid om het aan viezerikken zo lastig mogelijk te maken om er aan te komen door te filteren, naast uiteraard het in de kraag vatten van deze producenten en consumenten van dat soort rottigheid. Burgers kunnen dit niet regelen.
Het kindermisbruik is enkel en uitsluitend tegen te gaan door de producenten aan te pakken. Als site X vandaag weg gefilterd wordt begint site Y morgen met dezelfde inhoud. Het filteren voorkomt niet dat kinderen misbruikt worden.
Door AnoniemRest voor mij nog de vraag: Is deze man werkelijk hoogleraar?
Rob V., Den Haag
Vraag 13: Is het relevant of deze man hoogleraar is?
04-01-2009, 01:16 door Slamaar
Onvoorstelbaar dat er nog zoveel mensen niet doorhebben dat "kinderporno" als reden wordt gegeven om vroeg of later, bepaalde vrijheden in te perken of zelfs helemaal af te nemen. Het gaat helemaal niet om de bestrijding van kinderporno, want volgende keer is het terrorisme, pokken, antrax, russen, chinezen en mogelijk ook de Belgen. Als de meerderheid het slikt, kunnen ze en zullen ze altijd wel een reden vinden zulk soort fascistische maatregelen door te drukken. De echte reden is gewoon meer controle krijgen over het internet, wat kan en zal resulteren in meer controle over een samenleving. Als ze kunnen bepalen wat je ziet, leest of hoort, beïnvloeden ze ook hoe je denkt en tegen andere aankijkt.

ps. Lamaar: tranen uit je hol? Drink yakult!
04-01-2009, 23:07 door Anoniem
1984 anyone?

Ronald
05-01-2009, 08:47 door Anoniem
"We beveiligen ons tegen risico’s die zich misschien kunnen verwezenlijken," aldus hoogleraar informatiebeveiliging Egbert Dommering.

Daar staat tegenover dat argumenten tegen filtering hoofdzakelijk risico's adresseren die zich misschien kunnen voordoen.
05-01-2009, 09:25 door Anoniem
Door AnoniemZoeken op kinderporno leverde onder andere de volgende artikelen op:
[url=http://www.security.nl/artikel/24800/1/Man_geeft_virus_schuld_van_kinderporno_op_PC.html]Man geeft virus schuld van kinderporno op PC[/url]
[url=http://www.security.nl/artikel/18896/1/Virus_plaatst_kinderporno_op_laptop_computeranalfabeet.html]Virus plaatst kinderporno op laptop computeranalfabeet[/url]
[url=http://www.security.nl/artikel/18583/1/Man_geeft_malware_schuld_van_kinderporno_op_PC.html]Man geeft malware schuld van kinderporno op PC[/url]

Met filtering neem je mensen in bescherming die anders nooit op enige wijze met foute zaken in aanraking zouden komen, zoals bijvoorbeeld de familie Doorsnee. Probleem met internet is dat ellende van de wereld niet bij de land-, provincie- of gemeentegrens of voordeur ophoudt maar letterlijk en figuurlijk het huis binnendringt, meestal op uiterst dubieuze wijze en heimelijk via malware die bijvoorbeeld een fout in software uitbuit of mensen voor de gek houdt en uitbuit (social engineering).

En juist hier helpen filters niet tegen. Die kinderporno wordt namelijk niet vanuit de openbaar toegankelijke sites op die machines geinstalleerd. Net als een virus zich geniepig op je PC installeert, haalt die ook de kinderporno ergens van een verborgen site af. De sites die de malware hosten, hosten ook de plaatjes. En net als die malware iedere paar minuten van een andere site gedownload wordt (Zie [url=http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_flux]Fastflux[/url]), is de bron van de plaatjes ook niet te achterhalen.

Filteren helpt hier dus totaal niet tegen. In de meeste gevallen zijn de gebruikte sites namelijk gewoon besmette PC's achter een breedbandaansluiting. Ga die maar eens filteren. En waar moet de eigenaar van die PC zich van het filter afmelden als hij zijn machine opnieuw heeft geinstalleerd en de plaatjes dus weg zijn?

Peter
05-01-2009, 18:05 door Anoniem
Door Anoniem
Door AnoniemZoeken op kinderporno leverde onder andere de volgende artikelen op:
[url=http://www.security.nl/artikel/24800/1/Man_geeft_virus_schuld_van_kinderporno_op_PC.html]Man geeft virus schuld van kinderporno op PC[/url]
[url=http://www.security.nl/artikel/18896/1/Virus_plaatst_kinderporno_op_laptop_computeranalfabeet.html]Virus plaatst kinderporno op laptop computeranalfabeet[/url]
[url=http://www.security.nl/artikel/18583/1/Man_geeft_malware_schuld_van_kinderporno_op_PC.html]Man geeft malware schuld van kinderporno op PC[/url]

Met filtering neem je mensen in bescherming die anders nooit op enige wijze met foute zaken in aanraking zouden komen, zoals bijvoorbeeld de familie Doorsnee. Probleem met internet is dat ellende van de wereld niet bij de land-, provincie- of gemeentegrens of voordeur ophoudt maar letterlijk en figuurlijk het huis binnendringt, meestal op uiterst dubieuze wijze en heimelijk via malware die bijvoorbeeld een fout in software uitbuit of mensen voor de gek houdt en uitbuit (social engineering).

En juist hier helpen filters niet tegen. Die kinderporno wordt namelijk niet vanuit de openbaar toegankelijke sites op die machines geinstalleerd. Net als een virus zich geniepig op je PC installeert, haalt die ook de kinderporno ergens van een verborgen site af. De sites die de malware hosten, hosten ook de plaatjes. En net als die malware iedere paar minuten van een andere site gedownload wordt (Zie [url=http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_flux]Fastflux[/url]), is de bron van de plaatjes ook niet te achterhalen.

Filteren helpt hier dus totaal niet tegen.
Dit is natuurlijk mede afhankelijk van de gebruikte methodiek(en) tot filtering.
In de meeste gevallen zijn de gebruikte sites namelijk gewoon besmette PC's achter een breedbandaansluiting. Ga die maar eens filteren.
Dit probleem verschilt niet zo heel erg veel van virussen en malware en kun je best min of meer op dezelfde manier benaderen. In geval kinderporno wordt opgehaald door virussen of malware volstaat het blokkeren van laatste twee genoemden.
En waar moet de eigenaar van die PC zich van het filter afmelden als hij zijn machine opnieuw heeft geinstalleerd en de plaatjes dus weg zijn?
Dat mechanisme zou je over kunnen nemen uit de wereld van spam-blokkeerlijsten.

Het enige echte probleem dat ik zie is de kinderporno zelf die bij deze discussies als voorbeeld domineert. Om kinderporno of welk ander goed dat je wilt filteren daadwerkelijk efficiënt te kunnen blokkeren is onvermijdelijk daar min of meer mee in aanraking te moeten komen net zoals virussen en malware veelal in bezit moet zijn en onderzocht om filterbestanden op te kunnen stellen. Daar wringt de schoen.

Dat zou op te lossen kunnen zijn met een kinderpornodatabase beheerd door overheid die uitsluitend abstracte eigenschappen van bekende kinderporno deelt met de industrie.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.