image

Verkiezingscampagne voor digitale vrijheid gestart

maandag 1 maart 2010, 11:13 door Redactie, 4 reacties

Nederlandse politieke partijen moeten privacy en digitale burgerrechten in hun verkiezingsprogramma's opnemen, dat probeert Bits of Freedom (BoF) met een nieuwe campagne te bereiken. In haar Manifest voor Digitale Vrijheid geeft de burgerrechtenbeweging acht programmapunten voor een vrije informatiesamenleving. Het is de bedoeling dat politieke partijen die dit ook belangrijk vinden, de punten in hun eigen programma opnemen.

Vrijheid
Dat is volgens de burgerrechtenbeweging hard nodig, want we verliezen onze vrijheid in "sneltreinvaart". Zo staat een open en vrij internet onder druk, onder meer door vergaande plannen om miljoenen Nederlanders in één klap tot crimineel bestempelen, zo schrijft BoF in het manifest.

"Bij grote informatiseringsprojecten staat het belang van burgers niet centraal, en projecten als het EPD en de OV-chipkaart roepen dan ook veel maatschappelijke weerstand op. En digitale technologie wordt steeds vaker ingezet om onverdachte burgers in de gaten te houden, zonder dat nut en noodzaak is aangetoond." Er moet dan ook een rationeel en effectief beveiligingsbeleid komen, in plaats van symboolpolitiek.

Programmapunten
De volgende acht programmapunten zijn volgens BoF nodig voor een betrouwbare informatiesamenleving:

  1. niemand mag van internet worden afgesloten
  2. er moet een robuust beleid op het gebied van netwerkneutraliteit komen
  3. de overheid moet cultuur stimuleren zonder burgers te controleren
  4. privacy by design moet het uitgangspunt zijn bij grote informatiseringsprojecten
  5. databanken moeten goed beveiligd worden
  6. bestaande grote informatiseringsprojecten, zoals het EPD en de OV-chipkaart, moeten worden heringericht
  7. effectiviteit moet centraal staan bij de bestrijding van criminaliteit en terrorisme
  8. rechtsbescherming en controle moeten integraal onderdeel zijn van systemen
  9. bestaande surveillance-systemen moeten aan kritisch onderzoek worden onderworpen

“Dit is een unieke kans om digitale vrijheid voor de komende jaren te beschermen. We hopen dat veel mensen meedoen met deze campagne, want alleen zo kunnen we zorgen dat politieke partijen ook luisteren", aldus de burgerrechtenbeweging.

Die doet ook een beroep op de Nederlandse kiezer om politieke partijen aan te schrijven. Via deze pagina kunnen burgers hun politieke partij vragen om de digitale vrijheid te beschermen. Daarnaast kunnen mensen een banner plaatsen, erover bloggen en het aan vrienden, familie en kennissen doorgeven.

Reacties (4)
01-03-2010, 11:41 door anoniem lafbekje
wel goed, niet goedkoop
01-03-2010, 13:00 door Anoniem
Ik heb nog een 10e regel:
10 - Bij elke vastlegging van persoonsgegevens dienen doelbinding en rechtmatigheid getoetst te zijn, er mag niet meer worden vastgelegd dan strikt noodzakelijk is voor het doel.
01-03-2010, 13:21 door spatieman
punt 7.
iedere burger is krimineel, tot zijn onschuld wordt bewezen, helaas nooit dus.
zie het VVD voorstel voor permanent preventief fouilleren.
01-03-2010, 14:43 door colani
Punt 11: Een melding van alle gegevens, iedere burger mag inzage in zijn gegevens opgeslagen bij derden, daar is totaal geen controle over.
Reageren

Deze posting is gelocked. Reageren is niet meer mogelijk.